Västsvensk konjunkturindikator - oktober 2018

Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Västsverige

Den västsvenska konjunkturen står sig stark trots ett fortsatt osäkert politiskt läge.
- Indikatorerna ligger högt och ökar jämfört med mätningen i augusti, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Det som dock blir allt tydligare är att de västsvenska företagen på längre sikt upplever en större osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att utvecklas.

– Vi har ett starkt konjunkturläge, där inte minst industrin går för högtryck även om vi ser att förväntningarna dämpas framöver. Att vi ser en större osäkerhet på längre sikt är inget konstigt, särskilt om man väger in den politiska instabiliteten på hemmaplan och i omvärlden, säger Johan Trouvé.

Indikatorerna ligger högt och ökar jämfört med mätningen i augusti. Dock en större osäkerhet på längre sikt.

Antalet varsel och konkurser minskar något jämfört med föregående månad, det gäller även för samma månad föregående år. Bilförsäljningen är fortsatt stark och ökar i förhållande till resultatet i augusti. Dessutom fortsätter hamnens containervolymer att gå åt rätt håll vilket ger kraft åt konjunkturen.

Låg arbetslöshet och stor brist på kompetens

Under lång tid har göteborgsregionen haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Fastighetsbranschen går fortsatt starkt vilket Castellums senaste rekordsiffror indikerar. AB Volvo redovisade också nyligen sitt bästa tredjekvartal någonsin. Men det saknas inte utmaningar.

– Vi har fortsatt stora problem med bostadsbristen. Dessutom skriker företagen i regionen efter kompetens. Samtidigt har vi en stor utmaning med att få in nyanlända snabbare på arbetsmarknaden, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Att förstora arbetsmarknadsregionen blir en av de viktigaste pusselbitarna för att komma till rätta med kompetensförsörjningen på sikt.

Nyligen släppte Handelskammaren en rapport som visar på nyttorna med en utbyggd Bohusbana mellan Göteborg och Uddevalla. De uppgår till 21 miljarder kronor och är i sammanhanget en ovanligt lönsam infrastrukturinvestering.

– Idag håller järnvägen både mellan Göteborg-Borås och Göteborg-Uddevalla museistandard. Så kan vi inte ha det om vi som region ska kunna fortsätta växa och långsiktigt säkra kompetensförsörjningen avslutar Johan Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren företräder 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP