Västsvensk konjunkturindikator mars 2019

Hotet mot konjunkturutvecklingen avblåst i sista sekund

Mars månad inleddes med nyheten om att arbetsgivaren Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet kommit överens om ett avtal.

Därmed utlöstes inte den strejk som Hamnarbetarförbundet tidigare varslat om i samtliga hamnar i Sverige.

- Jag gläder mig över att parterna tog sitt förnuft till fånga. Konflikten har redan skadat våra medlemsföretag och hela det svenska näringslivet mycket hårt, säger Johan Trouvé, vd på västsvenska handelskammaren.

- Då 90 procent av Sveriges utrikeshandel går genom hamnarna kan man inte överdriva hur viktigt beskedet är för svensk konjunkturutveckling. Nu hoppas jag att volymerna i hamnarna kan återgå till normala nivåer, säger Johan Trouvé.

Västsvensk konjunkturindikator mars 2019

Handelskammaren har, med bakgrund av konflikten i Göteborgs hamn, sedan mer än två år arbetat för att få en lagstiftning på plats.

- Den föreslagna lagstiftningen innebär att stridsåtgärder för att få ett kollektivavtal inte är tillåtna när det redan finns ett avtal på arbetsplatsen. Våra förhoppningar är att detta kommer att ge näringslivet långsiktigt hållbara spelregler, säger Johan Trouvé.

Bortsett från de goda nyheterna om hamnkonflikten så ger handelskammarens indikatorer återigen en splittrad bild av konjunkturläget.

- Antal varsel har ökat i regionen jämfört med föregående månad, men trots detta så ser vi endast en marginell förändring i antal konkurser, säger Johan Trouvé.

Företagen försiktiga i att spå framtidens konjunktur

Handelskammarens företagspanel, där västsvenska företag själva svarar på vad de tror om konjunkturen, ser fortsatt neutralt på utvecklingen.   

- Detta tyder på att bolagen än så länge åtminstone inte förväntar sig en kommande lågkonjunktur på ett års sikt. Företagspanelen är dock betydligt mindre positiv när vi jämför med samma månad 2018, säger Johan Trouvé.

ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP