Västsvensk konjunkturindikator maj 2019

Månaden näringslivet övade på att hålla andan

Maj var en minst sagt händelserik politisk månad med bland annat val till Europaparlamentet och en eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina.

Näringslivets inställning till konjunkturen har däremot, trots oroligheter, inte ändrats till att bli mer pessimistisk

- Handelskammarens bedömning är att den nedåtgående konjunkturtrenden stannat av då företagspanelen är fortsatt neutral till konjunkturutvecklingen i Västsverige på kort och lång sikt, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

Handelskammarens egna konjunkturindikatorer visar en splittrad bild av konjunkturen med både ris och ros.

Det är få månader som varit lika händelserika som maj 2019. En eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina, en polariserad klimatdebatt, Europaval och försvagad kronkurs är bara några saker som företagen haft ögonen på

- Att samtalen mellan USA och Kina inte går vidare är negativt både för global tillväxt och investeringsmiljö, säger Johan Trouvé.

- Vi ser även att flera av våra medlemsföretag, särskilt de importberoende, tagit skada av den svagare kronkursen. En del bolag vittnar om att de helt saknar utrymme att höja priserna på sina produkter och därför har det riktigt pressat just nu, säger Johan Trouvé. 

En grön våg över Europa med klimathoten i fokus

Trots att svenska Miljöpartiet tappade hälften av sina mandat så blev EU-valet en framgång för gröna partier inom unionen. De två stora europeiska partigrupperna EPP, där M och KD ingår, samt S&D, socialdemokraternas partigrupp, backade däremot starkt

Klimatfrågan var en av européernas viktigaste frågor när de gick till valurnorna. Det är också där som vi ser en ökad polarisering i samhällsdebatten med allt från strejkande skolungdomar till Bensinuppror och Gula västar, säger Johan Trouvé och fortsätter

- Klimatet är verkligen vår tids ödesfråga och jag är stolt över alla de västsvenska bolag som tydligt går i bräschen med sitt hållbarhetsarbete, säger Johan Trouvé.

En delad bild av den västsvenska konjunkturen 

Handelskammarens egna konjunkturindikatorer bjuder på en delad bild av konjunkturen med både ris och ros

- Exportvolymerna från Göteborgs hamn når sin högsta nivå sedan oktober 2016 och nybilsregistreringen gjorde ett skutt uppåt i april jämfört med föregående månad, säger Johan Trouvé.

Indikatorer som visar på en mer negativ utveckling är antal varsel och konkurser i regionen, där båda ökar. Det oklara läget visar sig hos Handelskammarens företagspanel där man, trots en händelserik månad, inte kan se några stora förändringar jämfört med april

- Företagspanelen visar att näringslivet är fortsatt neutrala till konjunkturutvecklingen på kort- och lång sikt, säger Johan Trouvé.

VGR Konjunkturbarometer för våren 2019

Västra Götalandsregionen presenterade i onsdags sin konjunkturbarometer där de konstaterade att regionen fortfarande har en konjunktur som är bättre än normalt men att temperaturen har fallit sedan i hösten 2018. Rapporten bekräftar Handelskammarens bedömning av konjunkturen

- Trots avmattning befinner vi oss fortfarande i ett starkt läge, avslutar Johan Trouvé

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.