Västsvensk konjunkturindikator juni 2019

Västsverige ledande i europeisk innovation

Under juni månad publicerade EU-kommissionen sin "Region innovation scoreboard 2019" som visade att både Västsverige och Stockholmsregionen är så kallade Leaders+ inom europeisk innovation.

Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, gläds över rapporten:

- Resultatet visar att Stockholm inte ensam är tillväxtmotor i Sverige. Sverige har två draglok, Göteborg och Stockholm, och då måste det finnas bra räls mellan dem. Därför behöver Sverige nya stambanor på plats.

Trots att Västsverige positionerat sig som innovationsledare i EU-kommissionens rapport så finns det goda skäl att påstå att Sverige har ett oproportionerligt stort Stockholmsfokus, något som Johan Trouvé lyfte i en debattartikel i Dagens Nyheter:

- Det är dags för politikerna att lyfta blicken och se styrkan i Västsverige och Göteborg. Tillsammans driver vi Sverige framåt. Då krävs det att Stockholm mer börjar agera som en huvudstad som ser hela landet och inte som centralort i Mälardalen.

Avtagande europeisk konjunktur

I förra veckan publicerades även nya europeiska siffror från Acea som visar att lastbilsförsäljningen i Europa fortsätter uppåt. Tysklands viktigaste konjunkturindikator, ifo-indexet, sjönk däremot under juni månad. Indexförändringen tyder på att konjunkturläget i Europa mattas av:

- Om inte utsikterna för Europa förbättras är det möjligt att ECB sänker styrräntan för att stimulera konjunkturen, säger Johan Trouvé.

Västsvensk konjunktur står still jämfört med maj

Trots en mycket händelserik månad är Handelskammarens företagspanel (där näringslivet själva får svara på vad det anser om konjunkturen) fortsatt neutrala till utvecklingen på kort och lång sikt:

- Inte heller våra andra indikatorer visade på en större förändring, utöver att exportvolymerna från Göteborgs hamn nådde sin högsta nivå sedan mars 2016, avslutar Johan Trouvé.

Trots en mycket händelserik månad är Handelskammarens företagspanel fortsatt neutrala till utvecklingen på kort och lång sikt.
STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.