Västsvensk konjunkturindikator - december 2017

Fortsatt stark konjunktur i Västsverige

Det nya året har börjat starkt och västsvenska företag ser ljust på framtiden. Ett minskat antal varsel i kombination med ökad konsumtion leder till att den redan goda konjunkturen nu stärks ytterligare.

- De flesta indikatorer ser bättre ut jämfört med vår föregående mätning och konjunkturen fortsätter att vara stark när vi nu går in i 2018, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel minskar jämfört med senaste mätningen i november. Samtidigt fortsätter konsumtionen att öka. Bilförsäljningen ligger på historiskt mycket höga nivåer. Västsverige redovisar god tillväxt och sysselsättningen är rekordhög. Göteborgsregionen utmärker sig särskilt genom att under lång tid redovisa lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna.

- Samtidigt ser vi en kompetensbrist som ökar månad för månad. Trots det har vi många jurister, ekonomer och samhällsvetare som har svårt att hitta jobb här efter examen. Därför är det oerhört glädjande att regeringen i veckan beslutade att flytta statliga arbetstillfällen till Göteborg, Mölndal och Borås. Det ger en välkommen bredd till arbetsmarknaden.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistiska, både på kort och lång sikt. Men den olösta konflikten i Göteborgs Hamn ger skäl till fortsatt oro.

- Hamnkonflikten får förödande konsekvenser för industrin och riskerar arbetstillfällen i hela landet. Containerterminalen i Göteborgs hamn, som under rådande högkonjunktur borde vara en tillgång har blivit en belastning. Samtidigt är det viktigt att nämna att de andra hamnarna går bra, vilket stärker konjunkturen.

- Att de västsvenska företagen ser ljust på framtiden trots orosmoment, i form av en olöst hamnkonflikt samt en tilltagande brist på både bostäder och kompetens är ett styrkebesked för Västsverige, avslutar Johan Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP