Västsvensk konjunkturindikator augusti 2019

Hur står sig Västsverige i framtidens konjunktur

Under sommaren har vi fått ta del av flera nyheter om konjunkturutvecklingen: - Vi ser en dämpning av konjunkturen, men den varierar mellan branscher och företag och är snarare kopplad till ökad försiktighet i världshandeln. Västsverige kommer fortsätta att vara loket i svensk tillväxt, säger Johan Trouvé, vd på västsvenska Handelskammaren.

Varningar för recession, handelskrig, Brexit och konflikter i Mellanöstern påverkar i hög grad näringslivets förväntningar på framtiden:

- Handelskammarens företagspanel har skiftat från att vara neutral till att vara något negativ till konjunkturutvecklingen på lång sikt, vilket är en tydlig attitydförändring sedan innan sommaren, säger Johan Trouvé. 

Västsverige står väl rustade för framtiden

Handelskammarens indikatorer pekar dock inte entydigt mot en nedgång, utan bjuder både på ris och ros:

- Vi har många olika styrkekluster som indikerar på fortsatt bra efterfrågan. Mycket av byggandet och investeringarna i infrastruktur fortsätter som planerat. Ett annat styrkebesked var att exportvolymerna från Göteborgs hamn nådde sin högsta nivå för juli månad sedan 2015, säger Johan Trouvé och fortsätter:

- Ser vi till gästnätter på hotell och stugbyar i länet så har Handelskammaren aldrig sett högre nivåer än första halvan 2019.

Handelskammarens företagspanel har skiftat från att vara neutral till att vara något negativ till konjunkturutvecklingen på lång sikt
På arbetsmarknaden pekar indikatorerna åt olika håll

- Antal konkurser och varsel var marginellt lägre i år än i juli 2018, men då ska man vara medveten om att regionen hade ovanligt många konkurser i juni, säger Johan Trouvé.

Vidare så är det klart färre nyanmälda platser på arbetsförmedlingen, vilket kan tolkas som att arbetsgivare är mindre optimistiska inför framtiden. Arbetslösheten i absoluta tal har dessutom gått upp både i regionen och riket som helhet.

Vår ovanligt lågt värderade krona, i kombinationen med oro i omvärlden, kan ge oväntade effekter på (väst)svensk arbetsmarknad:

- Intresset för inhemska leverantörer lär gå upp. Vissa arbetsuppgifter kan flyttas hem till Sverige igen och ge fler arbetstillfällen på hemmaplan, säger Johan Trouvé och fortsätter:

- Vi har länge befunnit oss i en ovanligt stark ekonomi. Även om ekonomin mattas av något under kommande år så är det än så länge inte tal om en lågkonjunktur. Västsverige står väl rustade och kommer fortsättningsvis att vara en bra plats för affärer, avslutar Johan Trouvé.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.