Västsvenska börsbolag överraskar och slår rekord

Det svenska konjunkturläget fick stor uppmärksamhet i medier under april månad.

– Även om uppmärksamheten i första hand var negativ så finns det fortfarande ljusglimtar i vår konjunktur, inte minst de västsvenska börsbolagens nya rekord under första kvartalet, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

För de som följer konjunkturutvecklingen gav april månad en dyster start. När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade den senaste prognosen för det ekonomiska läget i Sverige konstaterades bland annat att regeringen missar överskottsmålet med en tredjedel och att ”utrymmet för ofinansierade reformer för 2019 är i det närmaste obefintligt”.

– Den ekonomiska situationen gör det svårare för Konjunkturinstitutet att uppskatta hur mycket reformerna i 73-punktsprogrammet kommer att kosta, säger Johan Trouvé

Flera indikatorer pekar på en fortsatt stabil konjunktur
Ökade varsel i regionen

Förra veckan publicerades även ny statistik från TTR Trygghetsrådet som visade att Västra Götaland med Göteborg är den storstadsregionen där uppsägningar av tjänstemän ökade mest under årets första kvartal:

– Våra egna indikatorer bekräftar TTR:s uppgifter då vi ser att antalet varsel och konkurser som helhet i länet har gått upp jämfört med föregående månad och för ett år sedan, säger Johan Trouvé.

Allt pekar inte mot en nedgång

Trots att det finns en del tecken på att konjunkturen håller på att mattas av, betyder det inte att Sverige och regionen rör sig mot en kraftig nedgång. Tvärtom så pekar flera indikatorer på en fortsatt stabil konjunktur:

– Nybilsregistrering gick som vanligt upp vid mars jämfört med föregående månad. Likaså antal landningar och resenärer på Landvetter flygplats, säger han och fortsätter:

– Västsverige, och särskilt göteborgsregionen, har även en fortsatt låg och stabil arbetslöshetsnivå jämfört med övriga riket. Byggbranschen har inte heller mattats av på samma sätt i Göteborg som i Stockholm.

Västsvenska börsbolag motbevisar mediebilden av konjunkturen och slår nya rekord

– AB Volvo, Sveriges i särklass största bolag, slog nytt rekord med en omsättning på 107 miljarder kronor för första kvartalet. Även medtech-bolaget Getinge presterade bättre än analytikernas förväntningar med en kvartalsvinst på 369 miljoner kronor, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Som om inte detta vore nog, så överraskade kullagerjätten SKF:s Q1-resultat. Trots ökade råmaterialpriser översteg rapporten förväntningarna.

Johan Trouvé gläds över rapporterna men är inte förvånad:
– De stora företagens framgångar påverkar direkt och indirekt alla anställda i regionen. Västsverige har flera bolag i världsklass, på flera områden är regionen helt enkelt bäst! Därför söker sig stora investerare till Göteborg – de ser vad regionen kan erbjuda och vår potential.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.