Västsvensk konjunkturindikator - juli

Ett kvartal av västsvenskt högtryck

Den västsvenska konjunkturen visar likt sommarens varma väder fortsatt högtryck med låga nivåer av varsel och en hög konsumtion. Under sommaren har också ledande Västsvenska företag presenterat rekordsiffror

Samtliga indikatorer har fortsatt peka uppåt under sommaren. Vi ser visserligen en osäkerhet hos företagen på längre sikt, vilket vi noterat under lång tid utan några reella tecken på nedgång i konjunkturen, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser fortsätter att minska jämfört med den senaste mätningen i maj månad. Bilförsäljningen är fortsatt stark. Dessutom börjar containervolymerna komma tillbaka till Göteborgs hamn vilket stärker konjunkturen.

- SKF, Volvo Cars och AB Volvo har nyligen redovisat sitt bästa kvartal någonsin. Många företag från flera olika branscher gör bättre resultat än på länge. Besöksnäringen är till exempel en bransch, som efter sommaren redovisat starka resultat. Det stärker känslan av att Västsverige verkligen är dragloket i den svenska högkonjunkturen, säger Johan Trouvé

Näringslivets villkor glöms bort i valrörelsen

Valet närmar sig nu med stormsteg. Näringslivets villkor har dock hamnat i skuggan av frågor som välfärd, migration och lag och ordning.

Vi ser många frågor där politiken både lokalt och nationellt behöver komma överens för att stärka näringslivets förutsättningar

Det handlar om näringsklimat, bostadsbyggande och kompetensförsörjning. Vi hör från byggbranschen att det finns företag som saknar 400 ingenjörer. De frågorna behöver diskuteras mycket mer i valrörelsens slutskede.

Något som oroar Västsvenska Handelskammaren är den politiska osäkerhet som väntar både i riksdagen och för många västsvenska kommuner efter valet.

- Det är mycket glädjande att konjunkturen fortsätter vara stark i Västsverige, men för att företagen och näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas behövs politisk stabilitet och handlingskraft. Nu finns istället en risk att vi får ett osäkert läge med svaga majoriteter som får problem att fatta avgörande beslut, vilket skapar osäkerhet för näringslivet, avslutar Johan Trouvé