Våra experter i Almedalen

Har du ett seminarium eller mötesuppslag till vilket vi kan bidra med sakkunskap? Eller är du journalist och söker en expert inom något av våra områden? Kontakta oss.

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med närmare 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige.

Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. Våra områden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Här ser du vilka av Västsvenska Handelskammarens sakkunniga som kommer finnas på plats i Visby 30 juni till 4 juli.

Välkommen att kontakta oss!

Kompetensförsörjning och integration

Amad ansvarar för kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. Här arbetar han bland annat med våra initiativ Svensk GymnasielärlingMathivation och Så ett frö, med syfte att öka ungas intresse för yrkesprogram, matematik och programmering. Sedan 2018 har Amad även området arbetsintegration i sin portfölj. 

public affairs stockholm

Anders Wagner arbetar med opinionsbildning från vårt Stockholmskontor. Just nu driver Anders frågan om statlig myndighetslokalisering och arbetar för att få fler myndighetskontor och statliga anställningar utanför Stockholm, samt med att bryta stockholmsfixeringen generellt. Han är också engagerad i att synliggöra Västsverige som en tillväxtmotor i hela landet.  

regional tillväxt

Evelina Wahlqvist arbetar med analys och rapportframställning på Västsvenska Handelskammarens näringspolitiska avdelning. Evelina har bland annat genomfört och skrivit vår rapport Bilden av industrin, och arbetar nu med frågan om hur industriföretagen kan säkra sin samtida och framtida kompetensförsörjning i tider av omfattande teknologiska skiften.

stadsutveckling

I år har Västsvenska Handelskammaren ett särskilt fokus på bostäder och hur bostadsbristen påverkar näringslivet. Vi vill gå från bostadsbrist till bostadslist. Därför tittar Gunilla på hur vi kan förtäta i befintligt bestånd, men också hur vi håller i byggandet. 

tillväxtregionen västsverige

Johan leder handelskammarens dagliga arbete med att skapa de bästa förutsättningarna för att det västsvenska näringslivet ska utvecklas. Västsvenska Handelskammaren är Sveriges största näringslivsorganisation och företräder närmare 3 000 företag.

Just nu spenderar Johan mer tid i Stockholm där han möter politiker, intresseorganisationer och media för att synliggöra Västsverige som en tillväxtmotor i hela landet.

Infrastruktur

Markus Ottemark ansvarar för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren men svarar också för frågor som rör konjunkturen i regionen. Just nu tittar han på möjligheten till alternativ finansiering av stora infrastrukturprojekt och hur den snabbt stigande kostnadsutvecklingen för väg- och järnvägsinvesteringar kan brytas.

näringspolitisk chef

Stefan Gustavsson är näringspolitisk chef och driver arbetet med Västsvenska Handelskammarens politiska påverkan, där målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen att växa och utvecklas i Västsverige. 

Move to Gothenburg

Niklas leder Move to Gothenburg, ett initiativ där näringsliv, akademi, stad och region arbetar tillsammans för att attrahera och ta emot internationell kompetens på bästa sätt.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Via Handelskammarens Twitterkonto @handelskammaren följer du allt som pågår under Almedalsveckan. Du finner oss också i flödet #VästsvenskaArenan

Handelskammaren är en av åtta parter som är en del av Västsvenska Arenan. Västsvenska Arenan finns både på Facebook och Twitter @VastArenan . Kan du inte vara på plats? Vi sänder alla seminarier via Facebook LIVE

HÄR FINNER DU OSS I ALMEDALEN

Västsvenska Arenan är en av de största aktörerna i Almedalen, sett till antalet seminarier. Arenan erbjuder hela 80 programpunkter mellan 30 juni och 4 juli på den centrala platsen – en 500 kvm stor mötesyta beläget vid Almedalsparken, intill Kruthustornet.

Kom gärna och träffa oss om du är på plats!

Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg