Valår – nu säkrar vi Västsveriges framtid

Digitalisering och kompetensförsörjning hamnar högt på agendan 2018. Och så är det valår, vilket gör stora avtryck i både debatten och på Handelskammaren. Johan Trouvé hälsar välkommen till ett nytt spännande år.

Det nya året börjar på en stark grund. 2017 var på många sätt fantastiskt, den höga konjunkturen fick företagsverksamheten att blomstra och i den politiska debatten ökade vi vår synlighet och representerade våra medlemmar i många avgörande frågor.

Under vår årsstämma i april kommer vi att summera 2017 under mer formella former. Traditionsenligt bjuder vi in en viktig partiledare eller minister att vara med oss. Förra året var Anna Kinberg Batra här, året dess för innan var det Mikael Damberg. Vem det blir i år håller vi för oss själva ett litet tag till.

Vi kommer att arbeta för att näringslivet i Västsverige får den uppmärksamhet och de beslut som behövs för att fortsätta utvecklas.

Valår innebär ofta många löften från politiskt håll. Handelskammaren kommer att arbeta för att näringslivet i Västsverige får den uppmärksamhet och de beslut som behövs för att fortsätta utvecklas. Som vanligt kommer vi att ta plats i Almedalen, på den gemensamma plattformen Västsvenska Arenan. Är du som medlem intresserad av att vara delaktig eller föra fram ditt budskap inom ramen för Västsvenska Arenan? Då är du välkommen att kontakta oss.

I januari hade vi gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström på Handelskammaren för att diskutera det minskade söktrycket till yrkesutbildningar. Idag driver vi fyra projekt för att öka tillströmningen av kompetens till regionen, och frågan kommer att stå högt på årets agenda. Tillgången till kompetens är den utmaning våra medlemsföretag rankar allra högst. Kopplat till det är jag säker på att vi kommer att jobba mer med integrationsfrågan. Bland de som idag står utanför arbetsmarknaden finns det mycket outnyttjad kompetens som vi behöver bli mycket bättre att ta tillvara.

Läs mer om Anna Ekströms besök

Nytt för i år är att Handelskammaren satsar extra på digitalisering, bland annat genom att anlita en expert på området. Där kommer vi att kunna bidra med stöd till våra medlemsföretag att hantera den digitaliseringsprocess som många nu går igenom och som kommer att öka ytterligare under 2018.

Nytt för i år är att Handelskammaren satsar extra på digitalisering.

Stadsutveckling och infrastruktur fortsätter att vara prioriterade områden. Häromdagen gav Mark- och miljödomstolen Västlänken grönt ljus och vi hoppas att bygget snart kan påbörjas. Samtliga instanser har fram till idag avslagit alla överklaganden. Det antyder att byggnationen kommer igång under året. Många av våra medlemsföretag har på ett eller annat sätt koppling till projektet.

Nu i mars fattas ett annat viktigt avgörande för regionens framtida utveckling, då väntas regeringen nämligen fatta beslut om den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Där avhandlas en av våra hjärtefrågor – utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Borås, via Landvetter. Vi hoppas att regeringen, precis som vi, ser järnvägens betydelse för näringslivet och regionen. En större arbetsmarknadsregion främjar tillväxten, samtidigt som konjunkturkänsligheten minskar. Kan vi få igenom att regeringen satsar på ett ”Göteborgspaket” med muddring i Göteborgs Hamn och järnväg från Landvetter med anslutning till Västlänken, så visas nyttan än mer med Västlänken.

Avslutningsvis vill jag nämna den pågående konflikten i Göteborgs Hamns containerterminal, som är en mycket angelägen fråga för näringslivet och samhället. Vi gör fortsatt vad vi kan, från Handelskammarens håll, för att parterna snarast ska nå en förhandling som alla går nöjda ut ur.

Läs mer om hamnkonflikten och arbetet med att bidra till en lösning

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap