”USA:s president kan göra betydande nytta eller onytta för världen”

Hur kan handeln mellan USA och Sverige påverkas i och med den nytillsatta Trumpadministrationen? Magnus Alvesson, chef för makroanalys på Swedbank och tidigare erfarenhet från en internationell position på IMF, svarar.

Magnus Alvesson, det är mycket fokus på personer idag – För 8 år hade många av oss en nästan omänsklig syn på Barack Obama som ”frälsare” och idag är det lika mycket fokus på Donald Trump. Hur stor makt har presidenten egentligen över världsekonomi och handel?

- Inför de stora skiftena i den globala utvecklingen har enskilda personer en begränsad påverkansmöjligheter. Däremot är nog USA:s president den enskilda person med störst makt och kan göra betydande nytta eller onytta för världen.

Det talas mycket negativt kring den nya administrationen och dess handelspolitik, men om du skulle se något positivt, vad skulle det vara?

- Globaliseringen påverkar delar av befolkningen negativt och detta har ignorerats av många politiska företrädare. Det finns missnöje och oro bland stora delar av den amerikanska befolkningen. Nu måste det tas på allvar.

I korthet - tre områden enligt Magnus Alvesson som kan påverka handeln mellan Sverige och USA framöver:
  1. Svensk handel med USA styrs främst av konjunkturutvecklingen i USA; när tillväxten tar fart gynnar det svenska företag i allmänhet.
  2. Även förhållandena i Sverige påverkar; den svenska kronans utveckling, arbetskraftskostnaderna och produktivitetsutvecklingen.
  3. Den globala handelsregimen; om USA inför handelshinder och EU svarar är det negativt för svenska företag, på kort sikt men framför allt på lång.

Västsvenska Handelskammarens internationella avdelning ordnar under året flera Market update där ditt företag ges möjlighet att få en introduktion till ett specifikt land eller region. Kommande seminarier inom handel finner du via vår kalender.

se fler market update