Träffa oss i Almedalen

Efter två års uppehåll är det äntligen dags för Almedalsveckan. Vi är på plats 3-6 juli för att säkerställa att avgörande näringslivsfrågor hamnar högt på politikernas agenda.

Återigen öppnar portarna för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. En nystart för demokratins egen festival som i år kortats ner till fem intensiva dagar.

Under måndagen gör vi på Västsvenska Handelskammaren för första gången gemensam sak tillsammans med tre av våra systerhandelskamrar och arrangerar en arena för näringslivets viktigaste frågor.

– Almedalen är en fantastisk mötesplats för politiker, myndigheter,
akademi och näringsliv och utgör ett viktigt forum för att lyfta frågor
som är avgörande för samhällets utveckling. Vi kommer diskutera  grön
omställning, elförsörjning och kompetensutveckling, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

VÄLKOMMEN TILL STRANDGATAN 15B I VISBY

Samtliga seminarier arrangeras på Strandgatan 15B. Varmt välkommen att besöka våra seminarier eller kom förbi och diskutera näringslivsfrågor med oss. Vi har flera av våra politiska experter på plats under Almedalsveckan.

Observera att söndagens mingel äger rum på Kopparviksgatan 11, Visby.

Program söndag 3 juli

  • Handelskammarmingel med 100-listan/Styrelselistan

   Kicka igång Almedalsveckan med oss! Varmt välkommen på mingel med fokus framtidens styrelsearbete - ökad kompetens och jämställdhet i styrelserummen. Vi bjuder på mingel med inspirerande talare, bubbel och snacks precis intill havet. Begränsat antal platser, anmälan krävs.

   Välkommen att boka din plats: Handelskammarmingel  
   Minglet arrangeras på Kopparviksgatan 11.

   På Scen: Johan Mattisson, vd Gotlands media

   Arrangör: Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Jönköpings Handelskammare

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Program måndag 4 juli

  • Ska Sverige hänga med på tåget eller lämnas på perrongen?

   Allt fler företag och organisationer uppmanar sina medarbetare att välja tåg vid resor mellan huvudstaden och Götaland. För att möta den ökade efterfrågan på järnvägstransporter för personer och gods krävs nya stambanor. Är våra politiker med på tåget, eller väljer de att lämna Sverige på perrongen?

   På scen: 
   Monica Lingegård, vd SJ
   Bo Lennart Nelldal, professor emeritus KTH Järnvägsgruppen
   Ted Söderholm, vd Green Cargo
   Maria Signal Martebo, vd Alstom Sverige
   Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

   Arrangör: Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Välkommen till Almedalen - Hur når näringslivet sina mål med sitt deltagande?

   Hur får man som representant för sitt företag eller näringslivet i stort ut det mesta av sitt besök under Almedalsveckan? Var ska man gå, vilka mingel och vilka seminarier får man inte missa?

   På scen: 
   Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
   Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
   Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren
   Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, Region Gotland 

   Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Fordonsindustri från Luleå till Lund - så klarar vi kompetensförsörjningen

   Västsverige driver på svensk fordonselektrifiering, som är till nytta för hela landet. Men vad krävs för att det ska fortsätta bidra till sysselsättning, tillväxt och välfärd? 

   På scen:
   Martin Linder, ordförande Unionen
   Pia Sandvik, vd Rise AB
   Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
   Ann-Louise Lökholm, vd Sweco Sverige
   Jessica Sandström, s.v.p AB Volvo
   Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

   Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Lunchseminarium: Hur får hela Sverige billig och säker el?

   De olika elpriserna i Sverige splittrar landet, och skapar olika förutsättningar för företagsklimatet och hushållens köpkraft. Under ett lunchseminarium förklaras och diskuteras de viktigaste förslagen för att få lägre och mer enhetliga priser.

   Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Jönköpings län

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Den mellanstora stadens attraktivitet

   Unga vill helst bo i mellanstora städer. Men hur attraktiva är kommunerna som ligger utanför storstädernas kransområden? En jämförelse av 29 kommuner i Västsverige, Skåne och Mälardalen. 

   På scen:
   Max Wallskog, Trendie
   Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren
   Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

   Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Fossilfria värdekedjor - affärsmöjligheter och utmaningar

   Sverige och världen ställer om från fossila bränslen till fossilfria alternativ. Omställningen skapar såväl möjligheter som problem. Erfarenheter från näringslivssatsningar i landet visar att det blir allt viktigare att fokusera på hela värdekedjan för att hantera problem och skapa affärsmöjligheter

   Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Ett skepp kommer lastat: Vilken roll spelar hamnarna och sjöfarten i den regionala utvecklingen?

   Sveriges tillväxtstråk ligger nära vatten och hamnarna har en särställning i svensk infrastruktur och transportsystem. Men vilken roll spelar de för den regionala utvecklingen? Och hur kan industri och hamnar samarbeta för att öka hållbar tillväxt?

   På scen: 
   Douglas Heilborn, vd Oxelösunds Hamn
   Ola Hjärtström, vice vd Norrköpings Hamn
   Anders Boman, Chief Operating Officer Rederi AB Gotland
   Lars Lundin, vd Holmen Paper
   Jesper Kansbod, Head of Governmental Relations SSAB
   Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren
   Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

   Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Yrkesutbildning för vuxna - utmaningar och möjligheter

   Att hitta rätt kompetens är företagens största hinder för tillväxt. Yrkesvux ska vara motorn i kompetensförsörjningen men idag står utbildningsplatser tomma. Vad krävs för att öka söktryck, genomströmning och etablering? Kan en lösning vara traineeanställningar som kombineras med utbildning inom Yrkesvux? 

   På scen: 
   Anna Ekström, utbildningsminister
   Rasmus Flick, projektutvecklare Västsvenska handelskammaren
   Anders Johansson, utbildningsstrateg arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen Göteborgs stad (Arbvux)
   Alireza Akhondi, riksdagsledamot Centerpartiet
   Sezgin Kadir, vd Kraftringen

   Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2

vÅR MÖTESPLATS i Almedalen

Var:
Standgatan 15b, Visby
Hitta hit

Oss träffar du i Almedalen

Vi befinner oss i Almedalen mellan den 3:e till 6:e juli. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete eller är intresserad av att ha med oss i en panel.