Tack för ett fantastiskt 2017

Året går mot sitt slut och det är ett fantastiskt 2017 vi lägger bakom oss. Handelskammarens vd, Johan Trouvé, delar med sig av några av årets händelser och blickar mot framtiden.

Trots en skakig början på året, med rådande hamnkonflikt och politisk oro i Europa kan vi summera 2017 som ett av de bästa åren i efterkrigstid. Den höga konjunkturen har gjort gott för näringslivet och vi ser en stark uppgång inom de flesta branscher. Inte minst fordonsindustrin är stark, vilket gynnar hela Västsverige.

Bland de många blomstrande företag handelskammaren besökt under året är plåtslageriet Furhoffs rostfria, som värnar traditionellt hantverk, och unga Coffee stain studios vars dataspel skördar världsframgångar, två ytterligheter på skalan. Båda ryms inom Skaraborg. Coffee stain studios, med rötter i spelutvecklingslinjen i Skövde, är dessutom ett exempel på hur nyvunnen kompetens från högskolorna generar nya spännande företag och arbetstillfällen i regionen.

Den höga konjunkturen har gjort gott för näringslivet och vi ser en stark uppgång inom de flesta branscher.

En liknande utveckling ser vi i Borås där Textile Fashion Center fortsätter att ha en betydande roll för områdets starka entreprenöranda. Där ser vi också ett exempel på en kommun som går i bräschen för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Genom att markbereda industriområdet Viared västra, med en yta med en storlek motsvarande två landningsbanor på Landvetter, har Borås förberett för nyetableringar och gör processen snabb när företag är redo att satsa.

En av de största utmaningarna för våra växande företag är bristen på kompetens. På handelskammaren driver vi fyra olika projekt för att öka tillströmningen på arbetskraft: Svensk Gymnasielärling, Mathivation, Next Stop Gothenburg och Move to Gothenburg. I december satte vi särskilt fokus på frågan genom att belysa tre västsvenska företag som tar hjälp av nysvenskar för att både lösa kompetensbristen och skapa varaktig affärsnytta.

Läs mer om Västsveriges affärsnyttigaste integrationsinitiativ

Samtidigt lanserade vi studien Pluggparadoxen som undersöker det sjunkande intresset för yrkesutbildningar på gymnasiet. Den 22 januari för vi diskussionen vidare i ett seminarium med gymnasie- och kunskapsministern Anna Ekström. Missa inte det.

Konflikten i Göteborgs containerhamn har drabbat många västsvenska företag hårt under året. Tillsammans med representanter från våra medlemsföretag har vi träffat arbetsmarknadsministern Ylva Johansson för att påtala konsekvenserna och diskutera en lösning. Ett arbete som vi tar med oss in i det nya året, där målet är att få regeringen att genomföra en lagändring som förhindrar den här typen av konflikter i framtiden.

Nu byggs E20 ut till fyrfältsväg, vilket är en fråga vi arbetat med under lång tid.

För att Västsverige ska fortsätta att vara en region i framkant behöver vi ökade satsningar på infrastruktur. Genom debattartiklar och samtal med våra folkvalda politiker fortsätter vi vår argumentation för utbyggnaden av järnvägen mellan Borås och Göteborg, av Västra Stambanan och av Bohusbanan. Samtidigt får vi inte glömma att glädjas åt framgångarna. Nu byggs E20 ut till fyrfältsväg, vilket är en fråga vi arbetat med under lång tid. Det är också roligt att se hur utbyggnaden av pendeln mellan Trollhättan och Göteborg bidragit till Trollhättans återhämtning efter krisåren.

Avslutningsvis är det onekligen en spännande framtidsutveckling vi går till mötes. Med de orden önskar jag er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år. Vi ses!

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap