Västsvensk konjunkturindikator - maj

Stor optimism i Västsverige när konjunkturen går för högtryck

De västsvenska företagen ser fortsatt mycket ljust på framtiden. Konjunkturen är fortsatt glödhet. En hög konsumtion i kombination med låga varseltal och konkurser får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att fortsätta uppåt.

- De flesta konjunkturindikatorerna fortsätter uppåt säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. Antalet varsel och konkurser ligger kvar på låga nivåer samtidigt som konsumtionen ökar. Västsverige har mycket god tillväxt, sysselsättningen ökar och vi har under lång tid nu haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Västsverige är Sveriges hetaste region fortsätter Johan Trouvé. Samtidigt blir kompetensbristen allt mer akut vilket på sikt riskerar att tillväxten stannar upp. 

- Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk om konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

- Den optimism vi ser speglar väl hur konjunkturen går just nu. Trots en akut kompetensbrist, en hamnkonflikt som får förödande konsekvenser och stora risker i vår omvärld ser företagen ljust på utvecklingen. Det är ett styrkebesked för näringslivet och regionen som helhet, avslutar Johan Trouvé.

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP