Västsvensk konjunkturindikator - mars

Stor optimism hos näringslivet när Västsverige ångar på

De västsvenska företagen ser fortsatt mycket ljust på framtiden. En ökad konsumtion och fortsatt låga varseltal får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att fortsätta uppåt.

- De flesta konjunkturindikatorerna ligger på höga nivåer och det investeras för fullt i regionen säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. Antalet varsel och konkurser ligger kvar på låga nivåer samtidigt som konsumtionen ökar. I bransch efter bransch skriker företagen efter rätt kompetens. Vi vet också att Västsverige under lång tid uppvisat lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Konjunkturen i Västsverige gynnar hela landet. Går det bra för Västsverige så går det bra för Sverige vilket vi också ser med nya sysselsättningsrekord. Det här bekräftar att Västsverige är Sveriges hetaste region fortsätter Johan Trouvé, som dock blir allt mer bekymrad över den återkommande konflikten i hamnen.

 

- Vi är en exportberoende region. Nu ser vi att exportvolymerna från hamnen gått upp under februari månad när vi inte haft några punktstrejker. Men den verklighet som flera av våra företag lever med, med en ständig osäkerhet för en konflikt i hamnen är ohållbar och hotar svensk konkurrenskraft. Konflikten måste få en långsiktig lösning säger Johan Trouvé.

En konflikt i hamnen är ohållbar och hotar svensk konkurrenskraft.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk om konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

- Den starka konjunktur och optimism vi ser i Västsverige speglar de stora investeringar som planeras i regionen. Företagen känner av att Västsverige är på gång. Samtidigt ser vi en stor kompetensbrist som kan få konjunkturuppgången att stanna av men det ser vi än så länge inga indikationer på när vi frågar företagen om framtiden.

- Att de västsvenska företagen trots en tilltagande kompetensbrist och risker i vår omvärld har en så stark framtidstro är ett styrkebesked för hela regionen, avslutar Johan Trouvé.

LÄS FEBRUARI MÅNADS VKI

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP