Stena Fastigheter tacklar utmaningar med Mathivation

Hur arbetar man bäst för att få lugna och trygga bostadsområden? Inom Stena Fastigheters Relationsförvaltning provas nya arbetssätt och samarbeten för att öka engagemanget och gemenskapen i området. Ett samarbete är med Västsvenska Handelskammarens projekt Mathivation, som stärker skolungdomars förmåga att ta sig an komplicerade problem.

Relationsförvaltningen kom till för mer än 15 år sedan då Stena Fastigheter köpte ett par bostadsområden i Malmö som hade dåligt rykte. För att öka tryggheten hade man tidigare riktat in sig på att få bort kriminella och missbrukare. Men när man köpte området intill insåg man att man inte löst några problem, bara flyttat dem.
 - Det behövdes ett mer långsiktigt arbete i samverkan med andra aktörer och för det anställdes en kvinna vid namn Helen Welander Möller. Hon utvecklade arbetssättet och blev den första relationsförvaltaren. Det handlar om, både då som nu, att arbeta med strukturer och samarbete mellan människor för att få till en förändring i området, säger Jorunn Rådberg, som är relationsförvaltningsstrateg på Stena Fastigheter.

Lyckade projekt blir en del i arbetssättet

Nu finns relationsförvaltare i både Malmö, Stockholm och Göteborg som håller koll på vad som händer i området och ser till att sammanföra de med samma idéer. Insatserna varierar mellan allt från att bidra med fika på ett gårdsmöte till att erbjuda praktikplatser och sommarjobb.
 - Förra året fick några elever i Bredängsskolan här i Stockholm vara med och planera en lekplats i sitt eget område. Sedan fick några av dem sommarjobb där de fick vara med och bygga den – plantera, måla och fixa så att det blev som de hade tänkt. De var väldigt stolta över detta.

I Relationsförvaltningen finns en pott pengar att lägga i nya projekt, och de projekt som är gångbara implementeras i arbetssättet. Här finns viljan att experimentera, att pröva nya saker och se vad av det som fungerar. Och det ökade nätverkandet mellan människor har gett resultat.
 - Jag pratade med några killar i fotbollsföreningen som har sett ett ökat engagemang. Tidigare kom barnen till träningen utan mellanmål och utan föräldrar som hejade på. Nu är det plötsligt föräldrar som skjutsar och barnen har med sig mackor. Det är en liten detalj som speglar en större förändring.

I Jorunn Rådbergs arbete har hon sett att människors identitet till viss del är knutet till vilket bostadsområde man bor i och vad det har för rykte. Därför är det viktigt att stötta skolor och andra verksamheter som kan bidra med stolthet och framtidshopp, menar hon.

Fler elever söker sig till skolor där Mathivation har varit

Den största skolsatsningen som Stena fastigheter hittills har gjort är Västsvenska Handelskammarens projekt Mathivation, som stärker elevernas självkänsla och identitet.
 - Ungdomar som hamnat utanför arbetslivet har i stor utsträckning inte heller klarat skolan. I Mathivation tar man vara på ungdomarnas egen kraft att kunna lösa problem och genom det kan de komma längre även i andra ämnen. En effekt är att fler elever sökt sig till de skolor där Mathivation har varit. Att man lärt ut matte på hög nivå gör att många ändrar uppfattning om skolan.

 - Det är så häftigt att se vanligtvis blyga elever från årskurs sju lära ut matte till elever i åttan och nian. Den magin som uppstår när alla elever sätter igång och jobbar, elever som man inte trodde skulle vara intresserade alls, säger Jorunn Rådberg.

Vi motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik genom föreläsningar, lektioner och utbildningar. Eleven får därefter en möjlighet att bli  aktör i skolan och motivera, utmana, engagera och utbilda andra elever genom föreläsningar, lektioner och utbildningar.

Vill du veta mer om Mathivation?