"Stärkt yrkesutbildning en förutsättning för tillväxt"

Satsningar på yrkesprogrammen, sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare och 358 välfärdsmiljoner till Göteborg. Det var några av de punkter som gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tog upp när hon presenterade vårbudgeten på Handelskammaren under onsdagen.

Kontakta mig vid frågor

Vid lunchtid på onsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget i Rosenbad. Trots att svensk ekonomi är stark och att vi har den sjätte bästa tillväxten i världen stod den för en åtstramning på flera punkter. Den största satsningen som lyftes fram var 10 miljarder till välfärden, som ska fördelas på kommunnivå. Av det kommer 358 miljoner att gå till Göteborg och 1,6 miljarder till Västsverige som helhet.

Några timmar senare var minister Aida Hadzialic på plats i Göteborg och Handelskammaren för att presentera fler nyheter inom hennes politikområde och diskutera dem med inbjudna medlemsföretag från besöksnäringen.

YH-utbildningarna byggs ut med 20 procent

Precis som de företagsledare som närvarade på mötet, konstaterade Aida Hadzialic att en av de största utmaningarna för att behålla hög tillväxt är att tillgodose kompetensförsörjningen. Hon poängterade att den svenska vuxenutbildningen var en av de viktigaste faktorerna som gjorde att Sverige tog sig upp från den ekonomiska recessionen 2008-2009.
 - De som förlorade jobb då lyckades ställa om och omkvalificera sig. I det läge vi är i nu kan vi konstatera att vi har 100 000 otillsatta jobb, samtidigt som vi har en arbetslöshet på sju procent. Det behövs alltså göras en kompetensmatchning och därför gör vi en stadig och långsiktig investering på vuxenutbildningen. YH-utbildningarna kommer att byggas ut med tjugo procent framöver, säger Aida Hadzialic.

En av många utmaningar är att göra yrkesutbildningarna attraktiva, då alldeles för få elever väljer dem i nuläget. För att nå dit behövs bättre samverkan med näringslivet och en möjlighet att bli högskolebehörig, menar ministern.
 - Sedan högskolebehörigheten togs bort är det både många elever och föräldrar till elever som väljer bort yrkesprogrammen eftersom de ses som en återvändsgränd. Vi måste göra högskolebehörigheten till en utgångspunkt igen, men som också kan väljas bort genom aktiva val.

Turismen ska stärkas genom internationella kampanjer

Arbetsgivaravgiften var också en kritisk punkt för de medlemsföretag som var på plats. Och här kom också det som kan betraktas som en av de största nyheterna för företagen.
 - Arbetsgivaravgiften ska sänkas för småföretagarna, då med ett avdrag för den första anställda. Sverige är internationellt känt för att vara ett bra start up-land, vi vill fortsätta vara det, säger Aida Hadzialic som även berättade att man avsatt kampanjpengar för att bygga upp Sverige internationellt som ett led i att stärka turism och besöksnäring.

Aida Hadzialic betonade att vårbudgeten traditionellt är en justeringsbudget och att höstbudgeten kommer att innebära större strukturella ändringar. Stina Olén, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren, välkomnar satsningarna på utbildningssektorn men är kritisk till de neddragningar som nu presenterats.
 - För att vara fortsatt konkurrenskraftigt behöver Sverige mer resurser och kvalitetshöjningar inom allt ifrån förskola till forskning. Därför blir vi oroliga när vi nu ser att anslaget till utbildning och forskning nu sänks med närmare en miljard i ändringsbudgeten som släpptes idag. Vi förväntar oss tydligare satsningar i kommande höstbudget, säger Stina Olén