Västsvensk konjunkturindikator april 2018

Stark konjunktur i Västsverige men företagsklimatet behöver växla upp

Den Västsvenska konjunkturen står sig fortsatt stark, med låga nivåer av varsel och en fortsatt hög konsumtion. I de senaste rankningarna av kommunernas företagsklimat ser vi dock både ljusglimtar och orosmoln.

- Indikatorerna går fortsatt bra under april månad jämfört med föregående mätning. Bilförsäljningen är fortsatt hög. Vi ser också att antalet varsel och konkurser ligger lägre jämfört med samma månad föregående år, även om deökar något jämfört med mars månad, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Konjunkturutveckling i Västsverige fram till och med april 2018

Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och den lägsta arbetslösheten i landet.

- Ett tecken på vår styrka är att Västsverige fortfarande visar upp en stark konjunktur med låg arbetslöshet och bostadspriser som vänt uppåt jämfört med Stockholmsregionen, där vi ser en nedåtgående trend.

I Västsvenska Handelskammarens företagspanel ser företagen fortsatt optimistiskt på framtiden, även om förväntningarna är mer osäkra sedan årsskiftet.

Oroande trend för företagsklimatet

Nyligen presenterades både SKL:s ranking över företagsklimatet i kommunerna och enkätdelen i rankingen från Svenskt Näringsliv. I Västsverige finns både ljusglimtar och kommuner som behöver förbättra sitt arbete med företagsklimatet rejält.

- Att Göteborg ligger sjunde sämst i Sverige när företagen får skatta hur de upplever företagsklimatet är helt oacceptabelt

I rankingen från SKL placerar sig Trollhättan allra högst bland kommuner med över 40 000 invånare. Vi ser också att Borås gått framåt starkt. Göteborg ligger däremot kvar på samma nivå som vid föregående mätning och tappar något jämfört med Malmö och Stockholm. Även i enkätresultatet från Svenskt Näringsliv, som kom förra veckan, är Göteborgs trend mycket oroväckande. Trots att företagen går bättre än någonsin så har företagsklimatet aldrig varit så svagt som nu.

- Att Göteborg ligger sjunde sämst i Sverige när företagen får skatta hur de upplever företagsklimatet är helt oacceptabelt. Kommunen måste ta det här på största allvar, säger Johan Trouvé.

Så sent som den 22 mars fattade Kommunfullmäktige beslut om det näringslivsstrategiska program som arbetats fram under 2017 i samarbete med näringslivet. Trots styrkor som bra läge, stark industri och god samverkan – så är det tydligt att företagsklimatet påverkas av trista attityder både bland kommunala tjänstemän och företagare.

Åsa Tegelberg är Västsvenska Handelskammarens nytillträdda projektledare för arbetet med det lokala företagsklimatet.

- Vi förväntar oss att kommunen har ett högt fokus på att förändra detta. Från vårt håll kommer vi att göra vad vi kan för att företagsklimatet ska bli bättre, säger Åsa Tegelberg.

Åsa Tegelberg, projektledare lokalt företagsklimat på Västsvenska Handelskammaren

Många aktiviteter pågår för att förändra företagsklimatet, det viktigaste är att fortsätta att jobba aktivt med attityderna hos lokala politiker och tjänstemän, avslutar Åsa Tegelberg

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap