Johan Trouvé hälsar trevlig sommar

Johan Trouvé, Vd för Västsvenska Handelskammaren, om den stundande Almedalsveckan och Västsvenska vårtecken.

Det är egentligen med stor glädje jag skriver denna sommarhälsning. Vi upplever ett konjunkturläge som förmodligen är bland de bästa på närmare 50 år. Det går fantastiskt bra för de flesta branscher och företag. Framtidstron är hög och den största andelen medlemsföretag har en mycket positiv tro för åtminstone det kommande året. 

Ett område som vi har kämpat för länge och som ”drar” extra mycket just nu är infrastrukturbyggande och stadsutveckling. Det i sin tur bidrar till ett bra konjunkturläge för många år framåt. 

Det största bekymret är att hitta kompetens. Det är i sig ett problem, men bättre än att vi har en mycket stor arbetslöshet och bristande framtidstro, som läget var efter finans- och fordonskrisen 2008-2009. 

Arbetslösheten bland de som har gymnasieutbildning är rekordlåg. Det känns skönt för kommande generation att starta sitt yrkesverksamma liv på ett positivt sett. 

Konjunkturläget skapar också större förutsättningar till ökad integration. Även här är ett arbete oerhört viktigt, för att komma in i det svenska samhället, få bättre språkkunskaper, bättre självkänsla och känna sig som en del i samhället, inte vara utanför.  

Det stora orosmolnet just nu är konflikten i Göteborgs hamn, det har jag informerat om tidigare. Här kommer vi lägga all kraft vi kan för att få en bra lösning såväl kort- som långsiktigt. 

Konjunkturläget är bland de bästa på 50 år

På Handelskammaren förbereder vi oss nu för Almedalsveckan i Visby, där vi på Västsvenska Arenan har ett digert program för att visa upp Västsverige och påverka makthavarna. Det är glädjande att vi bland annat har 7 ministrar med i programmet. Vårt långsiktiga arbete att skapa förtroende ger utdelning. De vet att vi har hög kvalitet, är trovärdiga och har relevanta aktiviteter, som har stort intresse publikt och mediamässigt.

Följ gärna arbetet i Almedalen via Västsvenska Arenans Facebooksida och hemsida

Vill med dessa rader önska er alla en härlig sommar. Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Johan

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap