2018 var ett år fyllt av avgörande möten

Handelskammarens regionchef Ove Lillestöl sammanfattar ett händelserikt år för Sjuhärad och Borås.

Vi har blivit den självklara mötesplatsen för näringslivet. Att så många ministrar och beslutsfattare besökt våra kontor under 2018 bevisar att vi också är det för politiken.

Först på plats var infrastrukturminister Thomas Eneroth som kom med glädjande besked, järnvägssträckan Borås-Göteborg var nu återigen tillbaka i den nationella infrastrukturplanen. Vid samma tillfälle berättade han även att 3,7 miljarder kronor öronmärkts för förbindelsen Göteborg-Mölnlycke.

EN Lösning i hamnkonflikten

När semestersolen gassade som mest fick vi besök av APM-terminals vd Henrik Kristensen. Intresset från medlemmarna var förvånansvärt stort. Han förmedlade att konflikten i Göteborgs hamn var på väg att lösas och att containervolymerna nu ökade stadigt igen. Vi är stolta över att ha varit pådrivande i frågan, där har dialoger och synlighet i medier varit helt avgörande. Enligt vår senaste kännedomsundersökning framkommer det att ni håller med: ”Västsvenska Handelskammaren är en röst för det västsvenska näringslivet som politiker och andra beslutsfattare lyssnar till,” anser ni och ger oss ett snittbetyg på 5,03 av 6.

Utbildningar som matchar

Slutligen lyckades vi även få till ett antal nya yrkesutbildningar bland annat genom ett möte med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Ett resultat av ett lobbyarbete som påbörjades redan 2017 då vi reagerade på att vi av oklar anledning fick för få yrkesutbildningar. Då låg antal beviljade utbildningar på endast 8 procent i Borås, snittet i Sverige var 29 procent. Tack vare alla företag som fanns på plats under mötet har vi idag fler utbildningar som matchar vårt näringsliv.

När somliga orosmoln visar sig känns det extra viktigt att förmedla att Västsverige är Sveriges tillväxtmotor

När 2019 börjar befinner vi oss fortfarande i en högkonjunktur, men när nu somliga orosmoln visar sig känns det extra viktigt att förmedla att Västsverige i dagsläget är Sveriges tillväxtmotor. Därför är regionen också mindre sårbar för konjunkturnedgångar. Det som däremot är mer bekymmersamt är den tilltagande bostadsbristen i våra städer. Borås och Sjuhärads städer har akut bostadsbrist, ett växande problem för många företag, då det hindrar rekrytering och möjlighet till tillväxt. Därför är bostadsfrågan en av de frågor som ligger högst på Handelskammarens agenda 2019. Håll gärna utkik efter vår kommande rapport Bostadsbristens pris där ni kan läsa om de samhällsekonomiska förluster bostadsbristen skapar i Västsverige.

2019 Blir bostadsfrågan stor

Vi saknar även besked om var järnvägen och stationen ska ligga, en fråga vi måste få svar på. Vi behöver komma vidare med ett beslut för att fortsätta utveckla Borås centrumkärna med både nya bostäder och verksamheter. En av huvudslutsatserna i Sverigeförhandingens utredning av svenska städer och deras infrastruktur är att ingen centralstation bör ligga utanför centrum. Dessutom jobbar vi vidare med företagsklimat, även om Borås placerar sig hyggligt i Svenskt näringslivs ranking ligger politikerförtroendet på plats 219 av 290. Där tror vi, som den tydliga länk vi är mellan näringsliv och politik, att vi kan vara drivande i att skapa en bättre dialog.

Vi kan även konstatera att antalet medlemmar ökat med 7 procent

För att återknyta till mötesplatsen Västsvenska Handelskammaren är vi enormt stolta över att ha så många deltagare i våra nätverk. Många företag ser nyttan med denna kompetensutveckling. Utöver vd- och ledarnätverk har vi utökat med nya nätverk för produktion, underhåll och kvalitetschefer, Hr-chefer samt en grupp för Young Professionals, unga personer i nyckelpositioner. Vi kan även konstatera att antalet medlemmar ökat med 7 procent. Vi vill göra skillnad, både när det gäller dig, ditt företag och vår region. Jag hoppas 2019 innehåller lika många spännande möten som 2018. Varmt välkommen till din Handelskammare!

STÄRK ER KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Vi företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap