Regional utfrysning av Bohuslän

Hur kan de dra in bussarna när inte ens tågen fungerar! Från 19 juni kommer det endast att gå en buss på morgonen och en på eftermiddagen från Uddevalla till Göteborg. I andra färdriktningen ska ingen buss gå överhuvudtaget.

Kontakta mig vid frågor

Hur kan de dra in bussarna när inte ens tågen fungerar! Från 19 juni kommer det endast att gå en buss på morgonen och en på eftermiddagen från Uddevalla till Göteborg. I andra färdriktningen ska ingen buss gå överhuvudtaget. Snart slås möjligheterna bort för de människor som skaffat ett arbete i Göteborgsområdet. Ska de behöva rycka upp familjen och ta barnen från deras hem i Uddevalla och Bohuslän? Och även för de som vill studera i Göteborg men som av olika anledningar varken vill eller kan flytta dit.

Man missgynnar även orterna i Bohuslän som vill erbjuda en attraktiv plats där man kan bo och leva utan att just arbetet är förlagt där. Vad är det som händer? Nu tar Västtrafik bort ännu en möjlighet för Bohusläningarna att komma närmare Göteborg och orter längs med vägen. Om man nu vill påverka människor i positiv mening med välfungerande infrastruktur kan man inte bara lägga ner för att ett par färre personer reser jämfört med förra året. Vi i Bohuslän tvingas dessvärre se den ena försämringen efter den andra.I de regionala visionerna 2020 står det tydligt att man vill skapa en region för alla, utanförskapet ska brytas och att vi med goda kommunikationer ska främja utvecklingen. Måste man flytta till Göteborg för att detta ska gälla, ingår inte Bohuslän i Västra Götaland?

Det som sker är i själva verket tvärt emot vision 2020. Man tycks vara överens om att Bohusläningarna ska vara långt bort från andra i framtiden – och om man nödvändigtvis ska pendla ska det vara med bil. I målbild tåg 2035 är målet att resan mellan Uddevalla och Göteborg ska ta 55 minuter. Med andra ord ska det om cirka 20 år fortfarande gå snabbare att resa med bil, vad är det för framtidsmål? Kollektivtrafiken måste hjälpa människor komma närmare. Med dagens beslut och målbilder kan ingen regional politiker med gott samvete ställa sig upp och säga: ”Jag ger Bohuslänningarna möjligheter"

Vad hände med de utlovade kollektivtrafiksatsningarna som skulle finansieras med bland annat trängselskatten runt Göteborg? Bohusläningarna har bugat och artigt betalat i tron att de kommande satsningarna kommer underlätta deras vardag. Är det så här dessa satsningar ser ut? Har de regionala politikerna helt missat att kollektivtrafik inte bara ska transportera ett antal människor mellan A och B, den är också ett fantastiskt verktyg att utveckla och forma ett hållbart och funktionellt samhälle. Kollektivtrafiken måste agera dragande i människors vardag, den måste kittla oss att vilja bryta invanda mönster, att ge oss nya möjligheter och sakta forma det samhälle som ger grogrund för framtiden.Jag är övertygad om att Bohuslän och Bohusläningar har massor att ge övriga regionen i både kompetens och med
fantastiska företag, så stäng oss inte ute.

Skriven av:
Lars Segelod, regionchef Fyrbodal Västsvenska Handelskammaren