"Regelbördan vid bostadsbyggande finns där av en anledning"

Västsvenska Handelskammaren blickar framåt och frågar fem riksdagsledamöter från olika partier om hur de ställer sig i olika frågor. Miljöpartisten Agneta Börjesson från Kungsbacka lyfter fram omställningen till en förnybar industri som en av de viktigaste industrifrågorna.

Hej Agneta Börjesson. Vilka är dina västsvenska hjärtefrågor 2016?

 - Det är mycket. Havet, energifrågor, kärnkraft och vindkraft. Jag upplever också att just nu, i den här intensiva perioden när Sverige växer så mycket, så har Västsverige samma utmaningar som resten av Sverige - att kunna bygga upp hela vår mottagandekapacitet med bostäder och arbete, vård och utbildning.

Hur gör man för att skapa nya myndigheter och få gamla myndigheter att stanna i Västsverige?

 - Just nu pågår ett arbete med dels hela regionaliseringsfrågan men också med att se på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skatteverket och polisen som förut fanns ute i regionerna men som nu har blivit mer och mer centraliserade. Där skulle man enligt mig behöva stärka upp länsstyrelserna.

 - Det finns ju många bra argument till att ha myndigheter i Västsverige - det är ofta lättare att hitta lokaler till ett rimligt pris, kompetensförsörjningen är väl så god. Det finns många tunga forskningskomplex och det är nära till Oslo och Köpenhamn. Men jag upplever inte att vi från Västsverige har lyckats lyfta detta tillräckligt väl.

Vad gör du för att möta och lyfta fram det västsvenska näringslivet?

 - Just nu sitter jag i konstitutionsutskottet och vi jobbar mycket med grundlagar, minoritetsfrågor och en del tidningsfrågor. Det är mina huvudsakliga arbetsuppgifter. Men eftersom jag sitter i Miljöpartiets gruppstyrelse har jag även åkt runt och träffat sjöfarten, Stenungsundskomplexet och även mindre företag i Halland och tittat på problemen med bredband och hur man försöker kompetensförsörja i mindre företag på landsbygden.

Läs mer: "Ska myndigheter finnas i Stockholm måste de jobba mer effektivt" »

Vad gör ditt parti för att minska regelbördan kring byggandet av nya bostäder?

 - Regelbördan finns där av en anledning och handlar om att minska konflikter i samhället. Reglerna vid bygglov handlar om att grannar vill ha inflytande och att man inte vill förstöra rekreationsområden. Med det sagt så tittar regeringen nu på hur man kan underlätta vid tillfälliga byggnationer. Vi har också lagt förslag på mer generösa bullerregler och lagt en del pengar på investeringsstöd för att bygga nya hyresrätter.

Vad ser du som de stora frågorna för västsvensk industri?

 - De själva säger nog kompetensförsörjning och grundläggande saker som energi och transporter. Men om jag skulle ge ett önskemål, vilket ingår i din fråga om hjärtefrågor, är att de genomdriver sina egna planer inom miljöområdet och blir en del av en hundraprocentig förnybar tung industri.

Tror du på tvingande åtgärder för att få industrin att nå dit?

 - Jag tror att en hård miljölagstiftning gynnar industrin i längden. Den här lagstiftningen kommer att komma i andra länder också så småningom och det kommer vara tufft för de företag som ställer om först, men de har en fördel längre fram.

Vilka nya satsningar på järnvägen kommer vi att se framöver?

 - Nästa år kommer vi att göra den stora genomlysningen av järnvägen och jag hoppas att vi kommer att ha med stora Västsvenska satsningar. Mitt önskemål är att man får den snabba höghastighetsbanan och spåren mellan Göteborg och Borås, att man får till centralen och delarna ner till hamnen ordentligt.

Hur uppfattar du att bilden av Västsverige är?

 - Här är det övervägande Mälardals- och Stockholmsregionen som syns. Jag upplever att många av de tyngre västsvenska politikerna och företagsledarna gillar de salta vindarna på västkusten och tycker att det är lite jobbigt att vara här i Stockholm. Men man skulle behöva ha mer utbyte mellan varandra.