Västsvenskt Exportindex - September

Optimistiska tongångar hos Västsvenska exportföretag

Västsvenska Handelskammarens andra temperaturmätning av den västsvenska exporten visar på fortsatt optimism hos de västsvenska exportföretagen. Men en liten nedgång noteras jämfört med mätningen som genomfördes under första kvartalet 2017.

Kommande kvartal tror 54 procent av företagen att exporten kommer utvecklas positivt. På längre sikt, under de kommande tolv månaderna är tongångarna än mer positiva. 73 procent av de tillfrågade tror att deras exportaffär stärks under 2018.

Vidare finns en fortsatt osäkerhet för Brexit och Trumpadministrationen.  Oron bland företagen beror sannolikt på att ingenting i realiteten skett sedan britternas formella utträde ur EU för sju månader sedan. Att den skulle öka bland företagen då det ligger i handelns intresse att konstruktiva förhandlingar kommer igång snarast, ser vi inga tecken på. 

När det gäller Trumpadministrationen finns en fortsatt ängslan kring presidentadministrationens oförutsägbarhet och protektionistiska hållning.

Tydligt är att konflikten i Göteborgs Hamn visar på fortsatta bekymmer vilket har bidragit till omfattande förluster för många. 66 procent av de tillfrågade företagen menar att konflikten påverkar dem negativt. 34 procent säger att det drabbar deras export mycket negativt.

Oavsett ovanstående potentiella orosmoment så påverkas alltså inte optimismen hos de västsvenska exportföretagen. De ser fortsatt mycket ljust på framtida export.

Av resultaten framgår också att de västsvenska exportföretagen betonar vikten av frihandel. 88% ser det som mycket viktigt för exportaffären att Sverige aktivt arbetar för fortsatta frihandelsavtal. Varför Brexit än mer är en besvikelse för Sverige, då Storbritannien var vår tydligaste bundsförvant i kampen för frihandel bland Europas stora länder. 

De Västsvenska exportföretagens optimistiska syn är ett styrkebesked i tider av global osäkerhet, inte minst med en hamnkonflikt på hemmaplan som saknar en långsiktig lösning.