Nya ledamöter i styrelsen

Torsdagen den 27 april hölls årsmöte för föreningen Västsvenska Handelskammaren på huvudkontoret Parkgatan 49 i Göteborg.

Invalda ledamöter på årsmötet 

Andreas Svenungsson, SVP -  Public Affairs & Partnerships
AB Volvo

Johanna Hult Rentsch, Regionchef Väst
NCC Property Development AB

Jonas Netterström, CEO
Cycleurope Sverige AB

Jerker Lindsten, VD
HiQ Göteborg

Avgick gjorde: Eva Moen, Magnus Kårestedt, Niklas Gustafsson, Stefan Mattsson

Här finner du föreningens stadgar och årsredovisning för 2016.

Under årsmötet mötte medlemmarna även Anna Kinberg Batra (M), se seminariet i efterhand.

Är ni intresserade av hur ett medlemskap skulle fungera för er, kontakta vår medlemsansvarig Bobby Persson.