Nu sätter vi fart på Uddevalla!

Uddevalla är inte längre en högskoleort och man tappar löpande sjukvårdsmöjligheter som regionens invånare behöver. Vårt centrum saknar också betydelse för oss Uddevallabor och övriga innevånare i Västsverige. Det finns idag väldigt få anledningar för människor att besöka de centrala delarna av Uddevalla vilket leder till en nedåtgående spiral.

Kontakta mig vid frågor

Uddevalla var länge en viktig ort för många. För inte längesedan kokade stadskärnan av aktivitet och rörelse. Staden var betydelsefull – det var här man handlade, träffades och arbetade. Det var hit människor åkte, inte minst var det viktigt för handlarna och affärsidkarna.

Staden var även väsentlig för skoleleverna och den akademi som fanns som gjorde Uddevalla än mer levande. Med högskola och centralsjukhus fanns betydelsefulla regionala funktioner. Staden var till och med så viktig att ledningen för staden satt i centrum.

Utvecklingen har dock sprungit ifrån Uddevalla stad och idag är man inte längre lika betydelsefull. Staden har under ett antal år tappat eller missat funktioner som gör den angelägen för Västsverige.

Jämförelsen med Trollhättan ger tydliga svar. Trollhättan är en ort med betydelse för fler än Trollhätteborna. Man har ett sjukhus, en flygplats med daglig förbindelse med Stockholm, man har Högskola, Innovatum, resecenter med mera. Det gör Trollhättan attraktivt och betydelsefullt även för Göteborg, dess företag och invånare. Efterfrågan på centralt boende i Trollhättan ökar och fastighetsägarna ser ljusare på framtiden med möjligheter till utveckling som följd.

Uddevalla har heller inget näringslivskluster (hur duktiga våra företag än är) som axlar en regional betydelse så som tekoindustrin i Borås eller petrokemin i Stenungsund. Ett kluster likt Trollhättans teknikkluster som drar människor in till staden.

Allt är naturligtvis inte nattsvart för Uddevalla, det finns en stor potential för orten. Det verkar dock vara svårare för Uddevalla att komma till skott. Kanske har möjligheterna att få hjälp av regionala funktioner passerat? Kanske ligger istället Uddevallas bidrag till att stärka regionen i vår stadskärnas koppling till havet och de boendemöjligheter det medför.

Här uppstår dock ett moment 22, för att få fart på efterfrågan av centralt boende krävs bättre förbindelse med Göteborg och Göteborgsregionen via järnväg. Då kan Uddevalla bli ett fantastiskt alternativ för människor som vill bo i vårt framtida centrum men vill kunna jobba kvar i Göteborg. Göteborg kommer inte hinna med att bygga bostäder i samma takt som efterfrågan ökar och här uppstår möjligheter för attraktiva kommuner med ett bra erbjudande. Ett erbjudande som faktiskt även gynnar Göteborg, men i dag är inte vårt alternativ gott nog för att Göteborg skall prioritera oss för satsningar på exempelvis Bohusbanan. Få om ens någon i Göteborg, motorn i Västsverige, uttalar att Uddevalla är viktig för den regionala utvecklingen.

Uddevallas politiker måste därför ta första steget och skapa något som kompletterar och stärker, inte bara Uddevalla självt utan också regionen och Göteborg. Först då kommer Göteborg prioritera och se Uddevalla som en tillgång.

Ett sådant första steg är att skapa ett kommunalt markbolag som kan ta sig an de enorma utmaningar staden behöver lösa i hamninloppet. Jag tänker först och främst på sanering, mark, fördämningsfrågor, men också på rollen att hantera alla de olika intressenter som ett sådant enormt projekt har. Kommunen kan genom ett bolag agera betydligt friare och samlande än inom förvaltningen.

Det är också nödvändigt att komma i gång med byggandet av ett funktionellt, centrumnära resecenter. Där resenärer till och från staden oberoende av trafikslag möts och skapar en spännande plats för både kommunens innevånare samt regionala resenärer. Närheten till stadens centrum är av vikt för att inte skapa ännu ett nytt ”centrum” i konkurrens med dagens centrum. Ett centralt beläget resecenter ökar dessutom attraktiviteten på de framtida boendemöjligheterna i centrumkärnan.

Så sätt fart nu Uddevalla, bli viktigt för människor, företag och regionen igen.

Skriven av:
Lars Segelod, Regionchef Fyrbodal Västsvenska Handelskammaren