Nu har vi lediga platser i våra vd-grupper

Vill du utveckla dig själv och ditt företag så att ni kan göra fler och bättre affärer? Då är detta platsen för dig.

Rätt nätverk stärker både dig och ditt företag. I våra nätverksgrupper för vd byter du erfarenhet kring dina utmaningar med vd:ar från olika branscher. Agendan skapas gemensamt av deltagarna. Gruppens samlade kunskap och erfarenheter ger lösningar för dig. Vi har idag cirka 40 strategigrupper med 450 vd:ar som träffas regelbundet för att öka sin konkurrenskraft. 

Arbetssätt

Vi möjliggör 6 tillfällen per år där gruppen träffas halvdagsvis för rundabordssamtal, under sekretess. En proffessionell samtalsledare leder diskussionen kring frågeställningarna som gruppen gemensam bestämt. Vid behov finns det möjlighet att ta in extern kompetens.

Nu har vi lediga platser i våra vd-grupper.

Vi ser fram emot din intresseanmälan! 

Jag är intresserad

Kontakta vår kollega Niklas Revelj om du har några frågor kring att bli deltagare i vårt vd-nätverk.