Lunch med alliansledarna

13 november hölls en lunch på Handelskammaren med Alliansens gruppledare i Göteborgs stad och inbjudna medlemsföretag från Västsvenska Handelskammaren.

På mötet betonade Alliansledarna möjligheterna med att vidga kommungränserna och tryckte på kommunens problem i jämförande mätningar. Man stämde också in i Handelskammarens budskap om att Göteborg behöver bli en miljonstad.
  – Vi behöver också tänka nytt när det kommer till att vända den negativa utvecklingen för företagsklimatet i Göteborg, säger David Lega (KD).

Vill stärka intresset för industrin

Bland företagen lyftes betydelsen av att stärka bilden av industrin och att stärka intresset för industrin bland skolungdomar. Också den stora bristen på kompetens bekräftades av deltagarna på mötet samt vikten av att vi bättre utnyttjar den kompetens som finns genom att bland annat snabbare lära nyanlända det svenska språket.

Långsamma processer

Ett annat problem som togs upp var stadens ledarskap. Processerna tar för lång tid, besluten kommer försent och det finns en brist på gemensam styrning.
  – Känslan är att Göteborg är en dåligt organiserad kommun, sa en mötesdeltagare.

Flera på mötet nämndes Hamnkonflikten som ett av de främsta hoten mot stadens utveckling. Överlag fanns en samstämmighet kring att bristande logistik och infrastruktur är ett stort tillväxthinder.

rädsla för att göra fel

Att staden tydligt visar vad den vill och använder näringslivets kompetens i utvecklingen lyftes också av flera. Alliansen nämnde att det finns en rädsla för att göra fel hos stadens tjänstemän.
  – Attityden behöver vändas till att våga göra rätt, säger Jonas Ransgård (M).

Slutligen nämnde flera av företagen betydelsen av långsiktighet och tydliga spelregler, så att besluten från kommunen inte kommer överraskande och att staden talar med en röst.

Budskapet från Alliansen var att fler måste komma med idéer om hur Göteborg blir bättre och att vi ska bejaka det som är bra med Göteborg istället för att ”gå med nedböjt huvud”. Alliansen vill bidra till att staden kommer vara att lita på om de vinner valet i Göteborg 2018

Vi stärker regionen genom politisk påverkan


Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Västsverige, men också på plats i Stockholm där nationella beslut fattas.

FLER POLITISKA OMRÅDEN
INDUSTIPOLITIK
INFRASTRUKTUR 
Kompetensförsörjning 
STADSUTVECKLING