Landvetters flygplatsdirektör om framtiden

Under sina tre år som flygplatsdirektör har Charlotte Ljunggren redan gett Landvetters flygplats en ny kostym, men än återstår mycket arbete. I samband med avvecklingen av Säve flygplats utökas uppdraget och flera planer tidigareläggs.

Berätta om era planer?

 – Nu planerar vi en terminalutbyggnad för flera nya gater, höghastighetståg, hotell och etablering av Airport City. Vi har 2 miljoner kvadratmeter mark. Och där kommer vi även ha lager och kontorsbyggnader. Till skillnad från andra trafikslag bär flyget sina egna kostnader. Det är en av anledningarna till att vi etablerar Airport City för att få loss pengar till att fortsätta utveckla vår terminal. I dag reser västsvensken 3,06 gånger per år och globalt befinner sig tre miljarder människor uppe i luften. Om bara 15 år fördubblas antalet. Det är stora siffror och enligt våra prognoser ökar Landvetters i dag fem miljoner resenärer till över sju miljoner inom 20 år.

Vad betyder höghastighetståget för Borås?

 – Får vi en järnväg på plats mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats kan vi erbjuda Boråsarna resor ut i världen med bara ett stopp. Det betyder oerhört mycket och är en effekt av hur regionen mår. Mår Borås bra, som de gör eftersom de har ett sprudlande näringsliv med stora etableringar, så ställer det ett ökat krav på internationell tillgänglighet och då måste vi ha ett linjeutbud som passar boråsarna. Med en järnvägsanslutning till flygplatsen knyter vi ihop den lokala kollektivtrafiken med den nationella och den internationella.

Och projektplaneringen för järnvägen satte igång nu i januari?

 – Ja, Trafikverket leder projektet och arbetet är i full gång. Trafikverket och kommunerna som trafikeras längs sträckan är involverade och vi har redan haft ett par möten. Byggstart planeras 2020. Det vi tittar på nu är sträckningen, järnvägen kommer att gå i en tunnel under flygplatsen med en uppgång eller nedgång inne i inrikesterminalen.

Vilka företag är involverade i Airport City?

 – Först ut var Schenker som bland annat har ett stort och supermodernt lager för Intersport, sen har vi Mc Donalds och OKQ8 som har etablerat sig. Just nu pågår diskussioner med ett antal bolag.

Vilka flyglinjer vill näringslivet ha?

 – Det är faktiskt de flyglinjer vi har i dag, under 2014 startade vi 15 nya. Bland annat fanns det önskemål från regionen om Genève, en viktig linje för många företag. Lissabon med portugisiska flygbolaget TAP är också betydelsefulla. Flygbolaget TAP har ett stort nät ut till Sydamerika, där också många av dagens affärer finns.

Varifrån märker ni mest intresse av att resa hit?

 – Inrikes visar en ökning på 4 procent jämfört med 2013. Ökningen sker framförallt mellan Stockholm och Göteborg. Men det finns också ett behov från Kalmar, Sundsvall, Umeå och Luleå. Vi får många gäster från England, Tyskland, Norge och Turkiet. Turkish Airlines går två gånger per dag till Istanbul och därifrån når du 263 destinationer i världen. Även många fransmän tycker att det är trevligt att komma till Göteborg, Julstaden drar mycket.

Vilken är din drömflyglinje från Landvetter?

 – Jag har faktiskt två. Den ena är Göteborg-Luleå dagligen, Luleå har ett fantastiskt näringsliv och sedan några år tillbaka har de etablerat Facebooks servrar där. Det är en intressant region som verkligen visar att de vill vara med. I dag har vi ingen trafik dit och Luleå skärs av ifrån Göteborg. Pratar vi om utställningar, mässor och kongresser är det en möjlighet för svenska mässan att ha det som en marknad. Men från Luleås sida är det ingen möjlighet eftersom det tar 14-16 timmar hit med tåg. Min andra drömlinje är självklart den mellan Göteborg och New York.

Blir drömmen om de två flyglinjerna verklighet?

 – Jag är helt övertygad om att de besannas. Vi är jätteduktiga på samarbete i regionen, bland annat genom Go:Connect. Vi tittar också på ett nära samarbete med Göteborgs hamn för att säkerställa att vi har det som behövs för att starta upp en linje till New York. För en etablering med turer fem dagar i veckan krävs 50 000 svenskar som åker ut och 50 000 nordamerikaner som kommer in. Idag skickar vi ut 39 000 resenärer per år till olika hubbar i Europa som sedan åker vidare till USA. Det saknas några till 50 000, men vi är på gång.