Krokig väg för KåPi tvätt

Det började med varuimport och kemikalieförsäljning – idag är KåPi tvätt ett Svanenmärkt tvätteri-, städnings- och saneringsföretag med en omsättning på drygt 70 miljoner kronor. Från basen i Bengtsfors körs tvättgods ut till kunder i kommunerna runt Vänern. Men KåPi:s ägare Kent Petterson har två problem: vägarna och kriminalvården.

Kontakta mig vid frågor

Redan 1982 började Kent Pettersson importera och sälja produkter på marknader och mässor. Efter ett tag övergick han till att sälja kemikalier som golvvårdsprodukter på direktförsäljning och fick frågor om han inte kunde hjälpa till med städning också. Så blev det.
 - En anledning till att städfirman blev till var för att ordna jobb åt frugan. Strax efter det gick ett brandsanerings- och industristädningsföretag i konkurs. Efter att personalen där kontaktat fick vi vårt första saneringsjobb och de fick en anställning hos mig, säger Kent Petterson.

Med sanering och städning blir det snabbt mycket smutstvätt. Efter att ha tvättat mindre volymer tvätt i hushållsmaskiner köptes även ett nedlagt tvätteri i Bengtsfors och en kemtvätt i Åmål. Efter det började tvättningsuppdragen strömma in.

Kåpi tvätt har idag en 7500 kvm stor anläggning i Bengtsfors. Här tvättas hyrgods till framförallt hotell och restauranger som sedan körs ut till kunderna i ett triangulärt område mellan Örebro, Strömstad och Göteborg. Kent Petterson tycker att Bengtsfors är en bra ort att befinna sig i, både gällande läget, bemötandet från kommunen och personaltillgången. Vägarna däremot är en annan femma.
 - Från Bengtsfors och tio mil runt är det inte mycket att vara glad över. Vi kör allt med egna bilar och det blir mycket reparationer. Både underhåll och nya vägar behövs, vägar med bra standard, rätt beläggning och en raksträcka då och då.

Tvingas konkurrera med kriminalvården

Tvätteriförbundet driver just nu frågan om kriminalvården konkurrens med tvätteriföretagen. Kent Petterson berättar att KåPi tvätt förlorat flera upphandlingar mot Skogomeanstalten, som nyligen investerat i nya maskiner.
 - Vi hade säkert kunnat ha 10-15 anställda till om vi inte hade behövts slåss med dem, som ligger 30-40 procent under våra priser. De ger intagna 17 kronor i timmen. Men det värsta är att de även behöver ta in personal utifrån för att slutföra jobbet.

KåPi tvätt har varit Svanenmärkta sedan 2009 men för att ha kvar sin märkning krävs ständiga uppdateringar. Nu arbetar KåPi tvätt med att höja kapaciteten och ta bort alla tyngre arbetsställen inom produktion, samt digitalisera så mycket som möjligt. För Kent Pettersson har resan med KåPi tvätt inte alltid varit lätt, men han har kommit att se på det som en livsstil.
 - Ska man bygga upp ett företag så är det ett sätt att leva. Man måste jobba mer än man får betalt för, för att kunna få betalt sen. Det gäller att motivera sig själv och ha en bra grupp runt sig.

Det faktum att hans fru, båda döttrar och deras makar är involverade i företaget gör allt lättare.
 - Hade de inte varit intresserade så hade jag nog inte investerat som jag har gjort. Och den här våren kommer jag att investera en hel del, säger Kent Pettersson.