Västsvensk konjunkturindikator mars 2018

Konjunkturen fortsatt stark i Västsverige

Den Västsvenska konjunkturen står sig fortsatt stark med låga nivåer av varsel och en hög konsumtion. På längre sikt är förväntningarna fortsatt något mer osäkra hos de Västsvenska företagen.

- De flesta indikatorer går bättre under mars månad jämfört med föregående mätning, även om vi fortfarande ser en viss osäkerhet hos företagen på längre sikt, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser fortsätter att minska. Bilförsäljningen ökar och är fortsatt stark. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och den lägsta arbetslösheten i landet.

- Ett tecken på vår styrka är att Västsverige just nu driver svensk exportutveckling där fordonsindustrin är den stora dragkraften. Det förstärks naturligtvis av den extremt svaga kronan. Jämfört med euron har den inte varit så här svag sedan 2010.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk kring framtiden. På längre sikt är dock förväntningarna, precis som vid föregående mätning, något mer osäkra.

- Vi får inte glömma att företagen upplevt en väldigt stark konjunktur under de senaste två åren, vilket vi inte sett sedan tiden före finanskrisen 2008. Därför är det ganska naturligt att företagen nu frågar sig hur länge det håller i sig. Samtidigt finns naturligtvis en oro för Brexit och handelspolitiken, säger Johan Trouvé.

- Det är mycket glädjande att konjunkturen fortsätter vara mycket stark och att Västsverige är dragloket i landet, avslutar Johan Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap