Irak och Kurdistan – starka relationer bäddar för affärer

Irakier är landets tredje största befolkningsgrupp efter svenskar och finländare. Våra relationer är historiskt goda och under tidigt 1980-tal var Irak den enskilt största exportmarknaden utanför Europa och USA.

Världen är snabbföränderlig, både svår att förutse och prognostisera – vare sig det gäller finansmarknad eller internationell handel. I juni 2014 prognostiserade en av våra största svenska banker en kronförsvagning. Enligt dem skulle kursen för USD/SEK skulle vara 6,77 vid årsskiftet och 6,88 vid utgången av 2015. I skrivande stund handlas USD/SEK till 8,48 på samma bank. Inte ens de främsta prognosmakare kan förutspå eller, än mindre, styra framtiden.

Inom mitt område, internationell handel, är prognoser av stor vikt. Här påverkar dock också makroekonomiska faktorer, som inte kan förutspås. Exemplen är många; finanskrisen som radikalt drog ned europeisk efterfrågan, arabiska våren i Nordafrika och nu Ryssland-Ukrainakrisen som påverkar svensk export negativt, bland annat till Tyskland.

När man inte kan lita till prognoser och statistik…

Sverige har i min mening, en av de starkaste ”avtalskulturerna” i världen. Vi skriver avtal och förväntar oss att bägge parter ska följa dessa. I större delen av världen är dock inte systemen så transparenta varför man måste ta hänsyn till något annat – relationer. Det ska inte förväxlas med korruption, vilket tanken lätt kan föras till. Nej, tänk istället aktivt arbete med nätverk och långsiktigt relationsbyggande i utlandet. I internationella affärer och för de mer affärskulturellt avlägsna, ”exotiska” marknaderna är de än viktigare.

Nätverk och relationer är en viktig anledning till att Västsvenska Handelskammaren sett en stor potential i Irak. En marknad som annars och i nuläget sannolikt hamnar långt ner på prioriteringslistan. När vi för några år sedan började fokusera mer på Irak valde vi initialt att fokusera på norra Irak, irakiska Kurdistan. En region som är i princip förskonat från militära konflikter. Visum behövs inte och Sverige är ett av få länder som har direktflyg till såväl huvudstaden Erbil samt den andra största staden Sulaymaniyah. Anledningen till att vi har direktflyg dit men ännu inte New York är att irakier/kurder är Sveriges tredje största befolkning.

Västsvenska företag

Handelskammaren arbetar aktivt med att hjälpa västsvenska företag att etablera och utveckla affärer internationellt. Mestadels handlar det om de mer mogna närmarknaderna i Europa. Men en viktig uppgift är också att assistera företagen på mer utmanande tillväxtmarknader, där ingångströskeln av flera skäl är högre. En sådan marknad är Irak. En anledning till att vi engagerat oss där är naturligtvis den enorma potentialen i ett område som i princip byggs upp på nytt, det i kombination med att de kan betala för sig. Men lika viktigt är just förutsättningarna att bygga på de redan starka banden mellan våra länder.

I princip samtliga man träffar på plats nere i Kurdistan har någon familjemedlem som bor i Sverige. Synen på Sverige är positiv. I nästa andetag säger de dock besviket att de förvånas över att så få svenska företag finns på plats. Nu verkar företag från andra europeiska länder etablera sig betydligt mer, trots en till synes längre startsträcka vad gäller relationsbyggande. Det är frustrerande.

Företag på besök i irakiska Kurdistan

Under de senaste åren har Handelskammaren haft ett antal projekt och satsningar på den irakiska marknaden. Jag själv har varit direkt engagerad, likaså har vi projektanställt Nigar Ibrahim, som genom sin kurdisk/irakiska bakgrund i sig är just denna bro mellan våra länder. Nigar har också tydligt illustrerat hur vi måste ta tillvara på de resurser vi har ”runt hörnet”, som en språngbräda in på annars så främmande marknader. Vi har varit i Irak med flera företag och träffat såväl privata potentiella partners och kunder såsom offentliga aktörer. Med oss kom bland annat ÅF, Tyréns, IVL Svenska Miljöinstitutet, Hans Andersson Recycling, Wikström VVS Kontroll. Företag av varierande storlek men med tydliga gemensamma nämnare: öppenhet, mod, nyfikenhet och sug efter affärsmöjligheter. Vi har också haft större irakiska företagsgrupper i Sverige, bland annat förra året då vi besökte företag inom avfallshantering och vattenrening.

Möjligheter

Att det är enkelt att göra affärer med Kurdistan och Irak är allt annat än sant. Något de flesta företag skulle skriva under på. Korruption, kortsiktighet och självfallet nu den allt allvarligare politiska situationen med IS framfart i Irak är faktorer som kan få de mest luttrade företag att hålla sig undan.

Avgörande är intresse, nyfikenhet och mod. Att se fördomsfritt, med öppna ögon åt ett vid första anblick hopplöst håll. Det är viktigt att också ta hänsyn till andra faktorer än statistik, prognoser och mediala bilder. Frågan vi behöver ställa oss är om det betyder mer för svenska företag att en potentiell exportmarknad stoltserar med svenskt filterkaffe på sina caféer än att de getts prognosmakarens välsignade hand? Den som de flesta andra följer.

Skriven av:
Jesper Öhrn, Chef Handel Västsvenska Handelskammaren