Västsvensk konjunkturindikator februari 2018

Inga tecken på nedgång i Västsverige

Den Västsvenska konjunkturen upplever fortsatt högtryck med låga nivåer av varsel och en stark konsumtion. På längre sikt är förväntningarna något mer osäkra hos de Västsvenska företagen.

- De flesta indikatorer ser bättre ut i februari jämfört med föregående månad, även om vi ser en större osäkerhet på längre sikt, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser minskar något i februari jämfört med föregående mätning. Konsumtionen ligger kvar på en hög nivå och är något starkare än tidigare. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och den lägsta arbetslösheten på mycket länge.

- Ett tecken på att Västsverige står sig allt starkare är det stora intresse vi ser från utländska investerare. Det senaste exemplet är intresset för att bygga en batterifabrik hos Nevs i Trollhättan, fortsätter Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk kring framtiden, särskilt på kort sikt. På längre sikt är förväntningarna något mer osäkra.

- Det beror troligtvis på att konjunkturen har varit exceptionellt stark under lång tid och att företagen nu är osäkra på hur det kommer att fortsätta. Samtidigt spelar säkert oron för Trumps aviserade ståltullar och allmänna handelspolitik in. Vår region är beroende av att exporten fungerar.

- Generellt är konjunkturläget fortsatt mycket starkt i Västsverige, avslutar Johan Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap