Han ger Västsverige en röst i Stockholm

Anders Wagner är Västsvenska Handelskammarens man nära maktens korridorer. På plats i Stockholm träffar han regelbundet beslutsfattare och representanter från olika organisationer för att diskutera västsvenskt näringsliv. Här berättar han mer om hans arbete och vilka näringslivsfrågor som står högt på beslutsfattarnas agenda under 2016.

Anders Wagner kan bäst beskrivas som Västsvenska Handelskammarens språkrör närmast beslutsfattarna. Han för kontinuerligt diskussioner med politikavdelningen i Göteborg, som sitter närmast medlemmarna, för att se vilka frågor som behöver föras fram för att förbättra näringslivet i Västsverige.
 - Det är viktigt att vara på plats i Stockholm. I Göteborg är vi bra på mycket men de flesta politiska besluten fattas här. Eftersom riksdag, regering och de flesta myndigheter har sina huvudkontor här, är det viktigt att vara på plats för möten, samtal och upprätthålla de viktiga nätverken, säger Anders Wagner.

De frågor Anders Wagner och politikavdelningen driver anpassas för ofta efter vad som ligger i pipelinen för riksdag och regering. (”Det är dumt att ropa om alla ändå är upptagna med att lyssna till något annat.”) Men en fråga som ständigt är aktuell för Anders Wagner är frågan om var myndigheters huvudkontor ska ligga. I Stockholm finns 150 myndigheter med huvudkontor medan fyra finns i Göteborg. Det är färre än i Karlstad, Karlskrona eller Sundsvall.
 - Det är viktigt att bevaka om nya myndigheter på gång, eller ögna igenom de offentliga utredningar som levereras. Föreslås en ny myndighet eller ska en gammal omorganiseras tar vi fram och söker kontakter för att presentera argumenten för att huvudkontoret ska ligga i Västsverige.

Upplever beslutsfattarna som tillgängliga

Under hösten 2015 har stort arbete lagts på nyindustrialiseringsfrågan för att ta plats i de processer som pågått inom regeringskansliet. Regeringen tog fram en nyindustrialiseringsstrategi där Västsvenska Handelskammaren var aktiva i samtal, möten och förankring hos medlemmarna.

 - Kajsa Dahlsten och kollegorna på Västsvenska Handelskammaren tog fram en industrirapport våren 2014. Den har vi haft som underlag när vi lagt fram förslag och träffat de som tar beslut. Vi har dels träffat folk från näringsdepartementet, ordförande och vice ordförande i Näringsutskottet, Jennie Nilsson (S) från Halland och Lars Hjälmered (M) från Göteborg. Vi har också haft möten med andra intresseorganisationer som IF metall, teknik- och designföretag, Unionen med flera. Dels för att se vilka frågor vi kan driva tillsammans, men också för att visa att vi är aktiva i frågan med en mängd idéer.

 - Vi har även utvecklat våra förslag och ökat vår kunskap när det gäller kompetensförsörjning. Det är många som är intresserade av frågan och det är en nyckelfråga för hela näringslivet, oavsett bransch. Andra frågor har under hösten handlat om placering av AP-fonder, sammanslagning av AP-fonder och framtiden för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Så det är mycket som rullar samtidigt.

Anders Wagner upplever att beslutsfattarna är tillgängliga när han föreslår ett möte för att diskutera olika frågor.
 - Man ringer och träffar dem på olika tillställningar och seminarier. Det är lätt att få kontakt. Det finns ett upparbetat förtroende för Västsvenska Handelskammaren när man söker kontakt och vill föra fram någonting. De vet också om att man inte söker dem för småsaker utan att det alltid handlar om tydliga, konkreta och välresonerade ärenden. Med en sådan grund så lyssnar de, sedan gäller det att även övertyga dem.

Så Anders, vilka politiska frågor kommer att dyka upp under 2016?

 - Jag tror att vi kommer gå in mer på bostadsbyggande och hur vi ska hantera bostadsbristen som förvärrats efter flyktingtillströmningen under hösten. De organisationer som är aktiva där kommer att bli tvungna att lämna sina käpphästar och delta i kreativa lösningar tillsammans med politikerna. Ett exempel är att se över bullerreglerna - det är viktigare att folk har tak över huvudet än att det bullrar lite för mycket. Jag tror att man kommer fram till flera sådana slutsatser under våren, säger Anders Wagner.