Hallå där Inger Ek ny generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek, tidigare vd Upphandlingsbolaget, är ingen novis inom upphandling och den 15 april tillträder hon som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten. Vi ville veta mer om vilka förväntningar hon har på sin nya roll och vilka tips hon har till leverantörer i Västsverige.

Grattis till nya tjänsten som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, vad ser du mest fram emot med den nya tjänsten?

 - Att få vara med och bygga upp en verksamhet där vi skapar ett stöd för alla myndighetsintressenter, det vill säga alla upphandlande myndigheter och för leverantörer. Och få vara med och skapa något som faktiskt kan göra skillnad för upphandlingsfrågor i praktiken, så att det blir fler goda affärer.

Som tidigare vd för Upphandlingsbolaget är du ingen novis inom upphandlingsområdet, vad tar du med dig från Västsverige?

 - Framförallt tycker jag att det finns en fungerande marknad på de flesta områden här, det är positivt och bra och det måste man bibehålla, för konkurrens är bra, i Göteborg finns det konkurrens inom de flesta områdena. Och det utmärker inte bara Göteborg utan många storstadsområden. Stockholm, Göteborg och Malmö-Köpenhamnsområdet.

Och den sociala hänsynen då så klart?*

 - Ja men det är ju något som kommit under senare tid. Från att ha varit avvaktande till en början har branscherna och företagen i Göteborgsområdet varit väldigt positiva till den sociala hänsynen. Det skiljer Göteborg från den nationella hållningen. Det handlar om att man med den erfarenhet man har sett vad som går att göra i samarbeten, och då blir det inte så farligt. När man tar det med förnuft och hanterar det systematiskt, så är det bra för alla. Både företag och upphandlande myndigheter och för samhället.

*Social hänsyn


Hösten 2013 startades ett pilotprojekt med syfte att ta fram en modell för hur social hänsyn ska tas i Göteborgs Stads upphandlingar. Projektet har avslutats och utvärderats med bra resultat. Göteborg har därför blivit en kommun som andra upphandlande enheter har sneglat på gällande upphandlingar med ställda krav på socialhänsyn.

Vilket är ditt bästa tips till leverantören?

 - Att fortsätta lägga anbud och vara offensiv. I många sammanhang pratar leverantörer om hur jobbigt och besvärligt det är. Det viktiga är att leverantörerna lägger anbud, men också hör av sig om de tycker att vissa saker är svåra eller obegripliga. Om de inte förstår vissa krav och liknande måste de fråga för att få svar. Passa även på att ta kontakt, det är jättebra med kontakt mellan säljare och köpare – företag och myndigheter. Dialogen är viktig liksom att båda parter bjuder upp till den.

Juridiken är en central del av rättssamhället och påverkar både företag och individer på en daglig basis. I näringslivet skär juridiken igenom alla delar av ett företags verksamhet. Juridiken är också ett nödvändigt verktyg för att hantera risker, skapa tillväxt och lönsamhet.

LÄS MER OM VÅRA JURIDISKA TJÄNSTER