Göteborgsföretag vill ligga i framkant med digital bemanning

Hitta arbetstagare genom ett par knapptryck, hitta ditt extraknäck på samma sätt. I den nya appen Jappa kan dessutom arbetstagare och arbetsgivare bedöma varandra efter att arbetet utförts. Fredrik Marthinsen, vd och grundare av företaget New Terms, som ligger bakom tjänsten Jappa berättar.

Kontakta mig vid frågor

Berätta om syftet med Jappa.jobs?

– Det är lite som ett bemanningsbranschens Airbnb och vad Airbnb gjort för hotellbranschen. De bröt alla barriärer och öppnade upp hela hotellmarknaden i en digital tjänst där de som ville hyra ut boende blev synliga. Nu kan alla som vill jobba bli synliga i Jappa.Är ni ett slags bemanningsföretag eller vad kallar ni er verksamhet?

 – Det finns ingen term, ingenstans i världen vad vi vet. Det är ett digitalt och automatiserat system som tar ett fullt arbetsgivaransvar i en bemanningssituation. Vår egen term är digital bemanning.

Berätta mer om varför ni startat tjänsten?

 – Vi vill öppna upp arbetsmarknaden på arbetstagarnas och arbetsgivarnas villkor. Därför har vi byggt en plattform där alla enkelt kan mötas.
 – Stora bemanningsbolag sitter i dag på hela makten och det syns inte utåt hur de sköter sig eller inte sköter sig, det finns också duktiga arbetstagare som inte har möjlighet att få visa upp sig. I Jappa syns tiotusentals arbetstagare gentemot tiotusentals uppdragsgivare.

Hur har det gått så här långt?

 – Över all förväntan, vi lanserade sajten fullt 21 maj och har nu över 5700 registrerade "Jappsters" som vill jobba, det är nästan tre gånger så många vi räknat med. Över 3000 timmar har registrerats och arbetats i Jappa sen maj i år, vilket bevisat att konceptet fungerar. De flesta kunderna finns i Västsverige men vi har även kunder i Stockholms- och Malmöregionen.

Vilka typer av kunder har ni så här långt?

 – Det vi fokuserat på till en början är sommarjobb och extrajobb för studenter, främst för att man snabbt ska få upp ögonen för tjänsten. Det är naturligtvis mycket inom lager, logistik, industri, restaurang och dagligvaruhandel. Men det finns inga hinder för att du ska kunna hitta en avancerad tjänst, vad du än vill jobba med och som är relevant för din utbildning.

Hur utmärker ni er i bemanningsbranschen?

 – Det kostar naturligtvis att sitta med säljare, kontor och administrativ personal. Ett bemanningsbolag lägger förmodligen på mellan 100-300 kronor i timmen för att täcka de kostnaderna. Med en automatiskt digital tjänst och med full transparens sänks kostnaden, man kan höja arbetstagarnas lön och samtidigt sänka kostnaden för slutkunden.
 – Vi skiljer oss även från många av de andra nya digitala tjänster som vidrör bemanningskoncept på olika sätt. Vi tar arbetsgivaransvar. Vi står för försäkringar, sociala avgifter och skattehantering, som vilken arbetsgivare som helst. Även faktura och lönespecifikation går ut automatiskt. Vårt pris för att driva de processerna är några tior i timmen, som jämförelse mot dagens bemanning.

Hur finansierar ni tjänsten?

– Finansieringen har skett i två steg och i princip med medel enbart från grundarna. Nu funderar vi på att ta in externt riskkapital, helt enkelt för att klara den tillväxttakt och internationalisering som vi ser som möjlig men också kostsam. I juni fick vi besked från Vinnova att vi är ett av de bolag som tilldelas 400 000 kronor inom innovationsprojekt.
 – Naturligtvis blev vi glada för pengarna men mest för deras positiva utlåtande. De kallade oss en ”reformatorisk satsning i en traditionell bransch där nya behov och en ny sorts kund söker sina lösningar.”

Hur resonerar ni kring målgrupper?

 – Den primära målgruppen är studenter i åldersgruppen 18-30, de som slutat gymnasiet, vill ha ett extrajobb eller behöver en fot in på arbetsmarknaden.
 – Med det sagt tror jag även det finns äldre som är intresserade. Antingen för att man inte kommit in på arbetsmarknaden, eller kanske lägger mycket tid på familj, resor eller annat som gör att man bara vill jobba när situationen tillåter. Sen växer även frilansjobben kraftigt inom IT, media samt bland mellanchefer och ekonomer, en klart intressant grupp i framtiden.

Ge några exempel på hur ni ska gå tillväga med att sprida tjänsten?

 – Är du med i Jappa kan du bjuda in en kompis, du får då en krona i timmen när hen jobbar, har du tusen vänner registrerade kan du alltså tjäna tusen kronor i timmen utan att själv jobba, det tas naturligtvis från vår marknadsföringspeng och inte från kompisens lön.
 – Samma sak för företagen när de bjuder in sina sommarjobbare och lägger in dem i systemet, jobbar de sedan för någon annan resten av året tjänar bolaget som bjöd in dem på det. Dessutom ska vi premiera fastanställningar. Vi vill få systemet att marknadsföra sig själv genom inbjudningar och viral spridning.

Hur ser målsättningarna ut de närmsta åren?

 – Under året fortsätter vi verifiera att allt fungerar och utvecklas enligt plan. Eventuellt kommer vi att accelerera vår tillväxt med externt kapital om allt känns rätt. Vi vill även fördjupa dialogen med arbetsmarknadens alla parter, diskutera med företag, politiker och fackliga organisationer om hur digital bemanning på bästa sätt ska utvecklas för att hantera de utmaningar vi alla står inför.
 – Sedan vill vi ut internationellt, vi tror att hela världens arbetsmarknad kommer att digitaliseras på ett eller annat sätt. Kraven och förutsättningarna är olika på olika marknader. Vi kommer att behöva anpassa systemet, Sverige liknar ganska mycket England och USA men även Tyskland ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Steg ett är full etablering i Sverige, sedan blir någon av de marknaderna och därefter ut i världen.