VÄSTSVENSK KONJUNKTURINDIKATOR - SEPTEMBER 2017

Glödhet Västsvensk konjunktur

De västsvenska företagen fortsätter att se ljust på den ekonomiska utvecklingen. Ett lågt antal varsel och konkurser i kombination med hög konsumtion leder till att Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator pekar uppåt.

- Samtliga indikatorer går uppåt jämfört med augusti och konjunkturen fortsätter att vara glödhet i Västsverige säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser befinner sig på mycket låga nivåer samtidigt som konsumtionen stiger.

- Västsverige har god tillväxt också jämfört med riket och sysselsättningen är rekordhög. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som bara ökar, vilket oroar fortsätter Johan Trouvé.

Högtryck i byggandet
Det investeras för fullt i regionen i både bostäder och kontor. Vi ser inga direkta tendenser till nedgång, vare sig från våra indikatorer eller företagens framtidstro.

Handelskammarens företagspanel tror fortsatt på en positiv konjunkturutveckling, både på kort och längre sikt. Men den olösta konflikten i Göteborgs hamn skapar fortfarande oro.

- Hamnkonflikten skapar stora problem och fortsatt osäkerhet. Konflikten behöver så fort som möjligt en långsiktig lösning som säkrar förtroendet hos kunderna. Den utredning som nu pågår får inte dra ut på tiden. En lagändring behöver komma på plats så snart som möjligt. Det är helt avgörande för svensk export och framtida konkurrenskraft betonar Johan Trouvé.

- Att de västsvenska företagen ser ljust på framtiden trots risker både i vår omvärld och på hemmaplan, det är ett styrkebesked för hela regionen avslutar Johan Trouvé.

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Vill du läsa mer om hur våra Exportföretag ser på framtida konjunkturläge och politiska risker?

TILL VÄSTSVENSKT EXPORTINDEX