Gamers är industrins framtid

"Unga ratar jobb inom industrin”. ”Bilden av industrin är smutsig och grå”. ”Industrin lockar inte dagens ungdom”. De senaste åren har rubrikerna om ungas intresse för industrin varit allt annat än positiva.

Kontakta mig vid frågor

Vi på Västsvenska Handelskammaren har också bidragit till de braskande rubrikerna. När vi för ett par år sedan undersökte gymnasieungdomars bild av industrin, var det en negativ bild som framträdde. Fabriker, maskiner, smuts och utsläpp. Massproduktion, löpande band och monotont arbete. Och på frågan om man i framtiden skulle kunna tänka sig att jobba inom industrin, svarade en överväldigande majoritet av gymnasieungdomarna nej.

Men som man frågar får man som bekant svar. När vi nu på nytt har frågat västsvenska ungdomar om framtiden i studien Ungdomskollen tog vi chansen att bredda både frågeställningarna och målgruppen. Nu frågade vi inte bara gymnasieungdomar, utan även unga på väg ut i eller redan etablerade i yrkeslivet. De drygt 3 600 respondenterna var i åldersspannet 15–24 år.

Och vi breddade frågeställningarna. Vid sidan av frågan om intresset för ett framtida jobb inom industrin, frågade vi om intresset för ett framtida jobb inom högteknologisk produktion.

Och se – intresset nästintill fördubblades när vi jämförde de båda påståendena, bland både tjejer och killar. Högteknologisk produktion lockar alltså dubbelt så mycket som industrin, trots att det i grund och botten handlar om samma sak.

I stället för att beklaga sig över ungas bristande intresse för industrin, borde industrin fråga sig själva hur man ska locka morgondagens med
arbetare. Ungdomskollen ger flera ledtrådar. För det första kan vi ta död på myten att unga inte vill ta ansvar och bli chefer. Tvärtom är chef den yrkeskategori som är populärast, mer än hälften kan tänka sig att bli chef. På plats två bland drömyrkena kommer ingenjör, och även yrken som tekniker, forskare och programmerare finns med på topplistan. Det här är glädjande för svensk industri, som är drivande inom FoU och är beroende av kompetens som kan utveckla framtidens högteknologiska produktion och industrinära tjänster.

För det andra kan vi konstatera att dagens unga på intet sätt är en homogen grupp. Det finns ett oändligt antal subkulturer att identifiera sig med. Två subkulturer sticker dock ut som de som i särklass flest säger sig identifiera sig med: ”gamer” och ”miljövän”. Genom att i högre utsträckning möta ungdomar kring områden som de intresserar sig för och identifierar sig med skulle troligtvis fler kunna lockas till de sektorer där kompetensen behövs som mest.

Jag har två egna ungdomar hemma. Tonårssöner som är både gamers och miljövänner. Deras intressen borde vara enkla att kombinera med teknik, hållbarhet, forskning och utveckling – precis det som ett yrke inom högteknologisk
produktion kan erbjuda. Jag tar alla chanser att framhålla vad svensk industri har att erbjuda när jag resonerar om
framtiden med mina tonåringar. Gör det du också med unga i din närhet. På så sätt bidrar vi till matchningen mellan våra innovativa industriföretag och morgondagens medarbetare, gamers och miljövänner. Genom att möta ungdomarna på de områden de identifierar sig med kan industrin locka till sig morgondagens medarbetare.

Skriven av:
Kajsa Dahlsten, Ansvarig Industrifrågor Västsvenska Handelskammaren