Friska arbetsplatser, en sjukt bra affär

Arbetsmiljö- och hälsoarbete är prioriterat av många, men långt ifrån enkelt. Tillsammans med Previa fokuserar vi under en kväll på hur vi skapar välmående och tänjer gränserna för vad som är möjligt.

Seminariet inleddes i hälsans tecken med ett livligt samtal om vinster med en hälsosam organisation.

”Högt engagemang ökar produktiviteten med 20 procent, samtidigt kostar 5 procents frånvaro för 100 anställda cirka 2,2 miljoner kronor per år,” berättade Mikal Björkström från Previa.

Peter Korp pratade om forskning som visar att en sund organisation har tre grundpelare: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet: ”Men även tydlig kommunikation - informell och formell och delaktighet i förändringsprocesser. Man kan ställa jättehöga krav på medarbetare om de upplever kontroll.”

När det handlar om arbetsplatsens hälsa i praktiken, menade Icebugs vd, David Ekelund, att man måste undanröja hinder, till exempel att ge kvinnor och män varsitt omklädningsrum: ”Fruktkorg-strategin fungerar inte - och friskvårdsbidrag används ofta av de som ändå investerar i träning”.

Annelie Pompe, som har bestigit världens sju högsta bergstoppar och är tidigare världsmästare i fridykning, avslutade kvällen med orden: ”Man måste ta hand om sin hälsa för att bestiga Mount Everest, men man måste också ta hand om varandra. Tar du hand om dig själv blir du bättre på att ta hand om andra”

I en paneldebatt diskuteras de insatser som krävs för att göra frågan till en integrerad del av kärnverksamheten och företagskulturen. 

PÅ SCEN |

ANNELIE POMPE, Äventyrare
DAVID EKELUND, Vd Icebug AB
PETER KORP, PhD Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Göteborgs universitet

Moderator |

MIKAL BJÖRKSTRÖM, Affärsområdeschef organisation & ledarskap Previa

Vill du diskutera liknande frågor ihop med andra? Vi har nätverksgrupper för dig som chef, Young Professonal eller VD. 

Läs mer om om våra nätverk