Företagens medskick engagerade kommunstyrelsens nya ordförande

Göteborg som labb och testarena, smartare trafiksystem och bättre samverkan mellan stadsbyggnadskontor och exploatörer var några av de önskemål som framfördes till Ann-Sofie Hermansson då hon mötte Handelskammarens medlemmar. – Vi behöver fler dialoger av det här slaget, säger Ann-Sofie Hermansson.

Kontakta mig vid frågor

Ann-Sofie Hermansson är ny kommunstyrelseordförande och gruppledare för socialdemokraterna i Göteborg, i mitten av mars efterträder hon Anneli Hultén.
 – Göteborg står inför många utmaningar: otrygghet, skjutningar och flyktingströmmar. Men det finns även en annan bild av Göteborg där fler jobbar och fler bostäder byggs. Ett mer jämlikt Göteborg kräver också en stark ekonomi och konkurrenskraftiga företag, säger Ann-Sofie Hermansson och fortsätter:

 – Och vid sidan av det och infrastrukturen måste vi även satsa på att utveckla kvalitet i välfärden. Det finns en hel del att göra i skola, förskola och äldreomsorg.

Samtalet med de olika företagsrepresentanterna handlade bland annat om Vänertrafiken och mer matte och programmering i skolan. Men också om ett mer utvecklat lärlingssystem i omsorg och industri.
 – Jag vill finnas tillgänglig och lyssna, vi behöver fler dialoger av det här slaget. Och vi behöver kliva fram mer, men samtidigt har vi inget bra parlamentariskt läge, säger Ann-Sofie Hermansson.

Även integrationsfrågan diskuterades och flera av företagen framhöll att det behövs en politisk kreativitet i hur vi tar hand om nyanländas kompetens.
 – Ja, vi måste fråga vad de kan – och inte vad de inte kan. Vårt system måste kunna möta dem. Rätt hanterat kan flyktingsituationen bli en framgång både mänskligt och ekonomiskt, säger hon.

Representanterna poängterade också vikten av att kunna etablera företag och skapa nya arbetsplatser i centrum, gärna i spårnära läge.
 – Som det ser ut nu tar det två till tre år och under tiden riskerar Göteborg att bli av med hundratals arbetstillfällen, vi måste ha snabbare processer, var ett medskick från en av deltagarna.

 – Låt oss exploatörer vara med, vi kan vara en resurs i detaljplansfrågorna. Vi är gärna med och driver frågorna, var ett annat från en annan deltagare.

Ann-Sofie Hermansson, vad tar du med dig från samtalet i dag?

 – Värmen och uppriktigheten i det här att man vill bygga ett framgångsrikt och starkt Göteborg. Det erkännandet oss emellan – både från politiken, kommunen och från företagarnas sida. Vi behöver varandra. Det blev extra tydligt efter den här timmen.

Vad ska bli roligast med ditt uppdrag?

 – Det roligaste med Göteborg är göteborgarna och att möta människor. Att träffa människor i väldigt olika sammanhang Jag blev politiskt aktiv för 30 år sedan det är fortfarande det som ger mig mest energi. En timme i ett sådant här samtal kan jag leva på i flera dagar.

Var det någon av frågorna som du tycker var särskilt viktig?

 – Kanske det förslag som dök upp om en visionsgrupp, där delar av Göteborgs företagsvärld, Handelskammaren och andra organisationer medverkar. Vissa saker kan man – och har erfarenhet av, men man måste även få input utifrån, då är de lokala företagen i Göteborg en guldgruva.

 – Min pappa var åkare och jag är uppvuxen i en småföretagarkultur hemma på Tjörn, det är i sina bästa stunder ett fantastiskt sätt att leva men det kan också vara ett slitsamt jobb. Senare har jag jobbat på Volvo där jag sett det stora företagets villkor. Jag tror de erfarenheterna präglat mig, så när man i det här sammanhanget erbjuder sin hjälp och vill ha draghjälp av oss, då tar jag tacksamt emot den. För jag kommer inte kunna göra det här jobbet själv.