Fler myndighetsjobb behövs i Borås

I Borås och Västsverige är det inga problem för en ingenjör att välja mellan intressanta karriärmöjligheter. Men om hen däremot träffar en partner som pluggat till jurist eller ekonom under studietiden blir det svårare, konstaterar Stefan Gustavsson och Ove Lillestöl i en debattartikel i Borås Tidning.

Västsverige och Borås har ett skiftande och intressant näringsliv med många olika branscher, men för en bättre balanserad arbetsmarknad behövs även arbetstillfällen vid myndigheter. I synnerhet för samhällsvetare, jurister och ekonomer. Och det blir särskilt viktigt när var fjärde student säger att de, i första hand, vill arbeta just på en statlig myndighet. Det framgår av en undersökning från Statens Arbetsgivarverk förra året. Därmed blir det ett problem att sådana jobb saknas i Västsverige.

I Borås och Västsverige är det inga problem för en ingenjör att välja mellan intressanta karriärmöjligheter, oavsett om det är inom elektronik, bygg eller textil. Men om hen däremot träffar en partner som pluggat till jurist eller ekonom blir det svårare för vederbörande att hitta spännande utmaningar. Då händer det alltför ofta att båda väljer att flytta till Stockholm. Statliga myndigheter i Västsverige blir på så vis även viktiga för näringslivets fortsatta kompetensförsörjning och tillväxt.

Att det är brist på myndighetsjobb i Västsverige är tydligt. Vid en sökning på Platsbanken, den första veckan i oktober, fanns det 54 myndighetsjobb i Stockholm motsvarande tio stycken för hela Västra Götaland inom områdena administration, ekonomi och juridik. I början av januari var fördelningen 18 i Stockholm, jämfört med tre i Västra Götaland. Det är inget vi kan ändra på lokalt. Det är nödvändigt att bland annat regeringen ser över sina riktlinjer för hur de placerar myndigheter.

Undersökningen ovan visade på utannonserade arbetstillfällen. Om man jämför det faktiska antalet statligt anställda är det lika illa. Västra Götaland ligger under riksnittet med sina 31 statligt anställda per tusen invånare. Dessa 31 kan jämföras med Norrbottens 69 och Stockholms 46 per tusen invånare. Om man bryter ut Sjuhärad från Västra Götaland så blir siffran ännu lägre med endast 22 statligt anställda per tusen.

Trots denna fördelning har regeringen, både blå och röda, valt att lägga nya myndigheter i Stockholm. Så sent som i höstas öppnade civilminister Ardalan Shekarabi (S) en ny myndighet – i Stockholm. Riksdagen å sin sida har sagt att nya myndigheter bör ligga i ett länscentrum, om möjligt utanför storstäderna. Således har varken Göteborg eller Borås varit prioriterade när nya myndigheter ska placeras. Ett förhållningssätt som måste förändras. Det är nämligen inte som man tror, att Norrlandslänen har färre statliga arbetstillfällen än Västsverige, räknat per capita, även om det oftast låter så i debatten.

Vi på Västsvenska Handelskammaren arbetar och argumenterar, på plats i Stockholm, för att regeringen ska välja att bredda arbetsmarknaderna i Västsverige och placera nya myndigheters huvudkontor här. Inte nödvändigtvis för att arbetstillfällena i sig behövs, sysselsättningen ökar i Borås och Västsverige. Men myndighetsjobb ger en bred och mer balanserad arbetsmarknad, vilket är viktigt när unga väljer bostadsort och när näringslivet anställer. Ska företagen kunna locka rätt kompetenser behövs en balanserad arbetsmarknad som kan ge både ingenjören, samhällsvetaren och juristen intressanta och utvecklande karriärmöjligheter.

Debatt i Borås Tidning


Debattartikeln publicerades i BT den 16 januari 2016.

Skriven av:
Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren
Ove Lillestöl, regionchef Boråsregionen, Västsvenska Handelskammaren