Västsvensk konjunkturindikator - juli 2017

Få moln på den Västsvenska konjunkturhimlen

De västsvenska företagen ser fortsatt mycket ljust på framtiden. Konjunkturen är fortsatt glödhet. En hög konsumtion i kombination med låga varseltal och konkurser får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att fortsätta uppåt.

- De flesta konjunkturindikatorerna ligger även efter sommaren kvar på höga nivåer säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser befinner sig på låga nivåer samtidigt som konsumtionen är fortsatt hög.

- De flesta konjunkturindikatorerna ligger även efter sommaren kvar på höga nivåer säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser befinner sig på låga nivåer samtidigt som konsumtionen är fortsatt hög.

- Västsverige har mycket god tillväxt och sysselsättningen har inte stannat av. Vi har under lång tid nu haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som är enorm vilket på sikt riskerar att tillväxten stannar upp fortsätter Johan Trouvé

- Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i. Samtidigt måste det finnas en beredskap för att konjunkturen kan vända nedåt, när vi nu under mycket lång tid befunnit oss i en högkonjunktur.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk om konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

- Företagens optimism och framtidstro går i linje med konjunkturen. Detta trots en hamnkonflikt som får allvarliga konsekvenser och skapar stor osäkerhet, samtidigt som vi ser stora risker i vår omvärld. Det är ett styrkebesked för hela regionen, avslutar Johan Trouvé.

*På grund av cyberattacken som skedde mot Maersk under sommaren finns dessvärre inte hamnens exportvolymer med i denna undersökning

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP