Få elever insatta i vad olika yrken innebär

Öka elevers kunskaper av och intresse för bristyrken, bjud in näringslivet till skolan och skicka lärare på studiebesök. Det var budskapet från Västsvenska Handelskammarens medlemmar till Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) som nyligen besökte kammaren för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor.

Kontakta mig vid frågor

Efter att ha besökt Chalmers masterprogram Lärande och ledarskap, som är ett pedagogiskt påbyggnadsprogram för ingenjörsutbildningarde, åkte Lena Hallengren (S) till Västsvenska Handelskammaren för att samtala om kompetensutmaningarna med några av Handelskammarens medlemmar. Hon inledde med att tala om vikten av en bred gymnasieutbildning.
   - Väldigt få 15-åringar är redo för ett tydligt karriärval och inga föräldrar vill att deras barn ska gå ett program som bara leder fram till ett yrke. Därför behöver vi breda gymnasieutbildningar som ger fler möjligheter, säger Lena Hallengren, som även meddelade att man vill utöka yrkesvuxutbildningar.

Vill att studie- och yrkesvägledarutbildningen ses över

Det råder en stor lärarbrist i landet – 2020 kommer det att finnas ett underskott på 50.000 lärare, berättar Lena Hallengren, som lyfter upp möjligheten att skapa fler nischade branschskolor, dels för att komma runt ämneslärarbristen och för att utbilda fler med spetskompetens.
   - Istället för att alla utbildningar ska erbjuda all utbildning kan de som läser inriktat sig på en viss spetskompetens åka dit och intensivstudera under några veckor varje termin. Det är ett sätt att utbilda smalare kompetenser.

Men för att få fler att söka till nischade utbildningar krävs både tillräckliga betyg och en medvetenhet om vilka yrken som finns. Flera av deltagarna upplever att skolelever har lite eller ingen kunskap om många av de yrken – ingenjörer, CNC-operatörer, driftoperatörer, stadsutvecklare – som efterfrågas i näringslivet. Lena Hallengren håller med.
   - Här finns frågan om hur eleverna vägleds och en sak man borde se över är studie- och yrkesvägledarutbildningen. Det finns ännu inte reglerat hur en studie- och yrkesvägledare ska arbeta utan det varierar mycket från skola till skola.

Prao på gymnasieprogram

En diskussion om fler möjligheter till prao-platser i näringslivet skapas. Lena Hallengren pratar istället om prao på gymnasieprogram.
   - Förut gick man ut grundskolan och tog ett yrke direkt, så ser det inte ut idag. Därför ser vi att en praktik på ett gymnasieprogram, som är nästa steg för eleven, kan vara nyttigare. Där finns också lärare som på ett pedagogiskt sätt kan förklara vad programmet innebär och kan leda till, säger Lena Hallengren.

Eftermiddagen fortsatte med ett fullsatt seminarium på Västsvenska Handelskammaren, där västsvenska lösningar på lärarbristen diskuterades. Bland annat presenterades kombinationstjänster som lärare/ingenjör. Lena Hallengren, som under lunchen själv lyfte vikten av att ge lärare fler karriärmöjligheter, konstaterar att Västsverige är en testarena för dessa typer av tjänster.
   - Det går ut väldigt få från Chalmers pedagogiska masterprogram och jag tycker att det är synd att många väljer ett ingenjörsyrke efter examen. Alla initiativ som tas är positiva och kan man hitta ju fler sådana här initiativ man kan hitta, desto bättre. Det finns ingen universell lösning, säger Lena Hallengren.