"En modig ledare bryter oftast normer"

Chefer ska utveckla sina medarbetare. Men även chefer behöver utvecklingsstöd. Peter Grönberg på Volvo Group Telematics & WirelessCar har fått pris för sin förmåga att coacha ledare. Nu ger han råd till västsvenska talanger.

Peter Grönberg har haft flera ledande positioner inom Volvo Group. 2014 utsågs han till årets ledarutvecklare. Den finaste bekräftelse han fått i sitt arbetsliv säger han i en intervju kort därefter.
– Det gäller att ha en kombination av konkret resultat, nytänkande och mod. Och det är någon som utvecklar framtidens unga chefer, säger han till tidningen Chef, som också delar ut priset. I dag sitter han själv med i juryn för årets ledarutvecklare 2015.

Har ökat omsättningen fem gånger på fyra år

Och det är också i ett sammanhang där framtidens förmågor utvecklas vi träffar honom en torsdagskväll i februari. Handelskammarens nätverk Young Professionals, som består av kvinnor och män i 20-35 års åldern, sitter samlade kring ett stort ovalt bord. De följer Peter Grönberg koncentrerat när han skissar upp den del av Volvokoncernen han tillhör på whiteboarden, Telematics & WirelessCar.
 – I dag har vi 2 miljoner uppkopplade fordon på 50 marknader och vi har ökat omsättningen fem gånger på fyra år, berättar han.
Tanken är att bilen ska bli alltmer lik vår smartphone. I nu körande bilar innebär det allt från automatiska SOS-och bärgningssamtal till förvarningar om exempelvis byten av oljefilter som skickas direkt till verkstaden. Men även att bistå lastbilar med toppografidata för bästa energibesparing samt appar för väder, för-värming med mera. I den rullande smartphonen är möjligheterna nästintill oändliga.

Peter Grönberg, Senior vice president Culture and Organisation Development på AB Volvo


  • Peter Grönberg har haft flera ledande positioner inom Volvo Group men också jobbat utanför koncernen.
  • Vid 23 års ålder tar han ingenjörexamen på Chalmers med inriktning organisation & ledarskap
  • När han är 26 år får han sitt första chefsjobb på Volvo Lastvagnar
  • I dag har Peter Grönberg arbetat som operativ chef i 16 år med befattningar som CIO för Volvo Powertrain, vd för WirelessCar och nu Senior vice president Culture and Organisation Development på AB Volvo.

Leder 50 chefer

Att leda en internationell grupp på 500 personer, varav 50 chefer, i kraftig tillväxt och med ett stort behov av att hela tiden ligga i framkant kräver sin ledare. Peter Grönberg har också en sällsynt energi. Inte ett ord han säger tycks försvinna på vägen till åhörarnas öron och det är knäpptyst när han skriver upp de enligt honom fyra viktigaste delarna i ledarskapet på den vita tavlan. Överst står öppenhet.
 – Samarbete bygger på tillit och det skapar man med öppenhet i organisationen. Hela organisationen bör känna till allt, det skapar både tillit och förändringsbenägenhet, det ökar dessutom förståelsen för de svåra besluten, säger han.

Vanligt med dysfunktionella ledningsgrupper

Han pratar om hur vanligt det är med dysfunktionella ledningsgrupper. Att hierarkier lätt bildas och hur grupperna ofta utvecklas till rena rapporteringsforum.
 – Våga investera tid i att diskutera hur ni egentligen fungerar som grupp och ge varandra personlig feedback regelbundet, säger han.
Det är en strategi som använts flitigt under Peter Grönbergs ledning. Men i den personliga feedbacken, där medarbetarna pratar öppet med varandra om hur saker fungerar, bör man också ta ett steg från det privata tycker han. Det öppna samtalsklimatet har lett till att man löst fler konflikter, samarbetat mer mellan avdelningarna och att Peter Grönbergs telefon blivit tystare. Arbetssättet har också spridit sig till övriga organisationen. Utöver återkommande samtal har Volvo Group Telematics & WirelessCar en annan stående punkt, och här är skälet detsamma, att skapa öppenhet.
 – Var fjärde vecka inleder vi våra möten med vad som hänt i omvärlden och vad som hänt med våra kunder.

Tror inte på omorganisation

Peter Grönberg ger inte mycket för omorganisationer. I 90 procent av fallen finns andra lösningar och som ledare bör man hålla mot när det blir tal och om omorganisation förklarar han. Något han däremot framhåller är mod.
 – En modig ledare bryter oftast normer och ska man vara modig måste man vara tydlig med vad man vill. Man behöver skapa en god värdegrund, för det kommer att börja blåsa, det gör det alltid, säger han och sätter sig ned vid bordet.
 – Följ magkänslan och ta det där samtalet, för problemet kommer att kvarstå om sex månader också.
Liksom i feedbackmötena bör också de mest personliga samtalen präglas av det som är hans tredje ledord: Kärlek
 – Kärlek är att ge feedback. Och att i synnerhet koncentrera sig på det som är bra istället för det som är dåligt.

Ställtid som ledare

Det har nu gått ungefär tio månader sedan Peter Grönberg fick sin utmärkelse. Sedan dess har det hänt en del, bland annat, har han fått ett nytt ansvar och en ny titel, Senior vice president Culture and Organisation Development, samt ägnat tid åt ungas ledarskap och åt att läsa genusteorier. Genusvetenskap är också en kurs han skickar sina medarbetare till. Personlig utveckling som ledare är något han skattar högt och han menar att man som chef behöver utveckla sin introverta sida.
 – Som ledare måste du hela tiden jobba med din energi, då behöver du ställtid för att tänka. Ju högre upp du kommer som chef desto mer tid behöver du.
Den här dagen har Peter Grönberg själv tagit ställtid, genom att ägna de sista ljusa timmarna åt att gå ut i skidspåren i Hindås. En halv arbetsdag i veckan är bra avslutar han.