Efter nomineringen – så vill Wennergrens lyfta Hjo

Byggprojektet Baggstedtsgården i Hjo är ett av få bostadshus som i år nominerats till Årets Bygge. Byggherren J Wennergren Byggnads, kommunens största privata bygg- och fastighetsbolag, har nu fått blodad tand efter den ärofyllda nomineringen.

Företaget startades 1937 av Erik Erikssons farfar som ett renodlat byggföretag och under 60-, 70- och 80-talet byggde de ett stort antal av de husen de i dag förvaltar. Baggstedtgården var ett projekt som tog form under 90-talet, men som lades på is efter den bygg- och fastighetskris som följde.
- Befolkningen minskade i Hjo under ett antal år, men för 4-5 år sedan kände vi att det var läge att bygga igen. Då hade vi ingen egen byggverksamhet kvar som kunde göra sådana stora projekt, så vi handlade upp det och lät en annan byggfirma, JD bygg, göra det åt oss.

Tredje generationens vd i Wennergrens, Erik Eriksson.

Bostadshusen i Baggstedtsgården består av två nybyggda trevåningshus och en radhuslänga, placerade i anslutning till två äldre fastigheter, bland annat den äldre läkarvillan som gett området Baggstedtsgården sitt namn. Mycket omsorg har lagts ned på att få det nya att harmoniera med det gamla och med området runt omkring.
- Det är väl det som är det unika, att det gick att få in 18 lägenheter väldigt centralt och just i den här gamla kulturmiljön. Hela Hjo med den gamla trästaden kan upplevas som ett enda stort byggnadsminne. Det kan därför vara svårt att komplettera med ny bebyggelse utan att det blir fel, men det här tillägget tycker vi blev naturligt och smälter in väldigt bra.

"Hedrande för hela staden"

Det lyckosamma samarbetet med JD Bygg födde nya byggtankar och innan Baggstedtgården var färdigställd hade en ny projektidé redan tagit form. Denna gång dubbelt så stort – 36 lägenheter som ska vara inflyttningsbara under januari 2018.
- Vi vände oss direkt till JD Bygg, med alla goda erfarenheter vi fick i det här projektet. Det nya projektet heter Rönnen och där är det precis som på Baggstedtsgården trevåningshus med sex lägenheter i lite olika storlekar. Det ligger inte i riktigt samma känsliga miljö, så det är mer modernt uttryck på de här husen, med tegelfasad och plåttak.

En av de nybyggda huskropparna i området Baggstedtgården. Till höger i bild syns den gamla läkarvillan. Foto: Per Olsson

Nomineringen till Årets Bygge är hedrande. Inte bara för företaget utan för hela Hjo, menar han.
- Det den här nomineringen har gjort, det är jättekul. Hur roligt som helst. Det är klart att det är bra marknadsföring för oss, men allra bäst tycker vi att det är för staden. Orten har en positiv utveckling och vi känner att vi har ett ansvar att driva på den utvecklingen.

”Kan känna sig lite bortglömd”

Utmaningarna för orten har han klart för sig – det gäller att hålla sig attraktiv både när det gäller arbetsmarknad och boendemöjligheter.
- Vi måste också ha bra kommunal service och bra kollektivtrafik, så att vi inte hamnar på efterkälken och blir någon slags landsbygd med negativ klang. Och det är en liten fara för oss – Hjo och Karlsborg är nästan längst bort i Västra Götalands län, sett från Göteborg. Då kan man ibland känna sig lite bortglömd.

Det som är bra för orten är bra för företaget, resonerar han. Därför tittar nu Wennergren Byggnads nu på detaljplaner för 50-100 nya lägenheter på olika ställen i kommunen, lägenheter som kan färdigställas under en tioårsperiod.
- Vi har inte fattat några beslut men skissar på det för att vara beredda att starta igång om vi ser att det är läge. Det finns inget kommunalt bostadsbolag i Hjo och vi är i princip enda aktören. Det gör att ansvaret faller lite tyngre på oss i det här fallet än vad det brukar göra på en privat lokal aktör. Så för att hålla attraktiviteten för regionen och orten uppe måste vi fortsätta bygga, säger Erik Eriksson.

Såhär säger Erik Eriksson om att vara medlem i Handelskammaren: ”Vi tycker att Handelskammaren jobbar på ett sätt som främjar det vi håller på med – att sätta Skaraborg på kartan och främja arbetsmarknaden. Vi känner att Handelskammaren verkligen jobbar för detta på flera olika sätt, både regionalt och på riksplan, vilket är jätteviktigt.” Tycker du som Erik?

Bli medlem