"Det finns bara en hamn som räknas och det är Göteborgs"

Västsvenska Handelskammaren blickar framåt och frågar fem riksdagsledamöter från olika partier om hur de ställer sig i olika frågor. Lars Hjälmered från Göteborg, ansvarig för närings- och energipolitiska frågor i Moderaterna, anser att talangrekrytering till Göteborg bör prioriteras under 2016.

Hej Lars Hjälmered. Vilka är dina västsvenska hjärtefrågor 2016?

 - Vi har en stor industriell bas i Västsverige med både produkter och tjänsteproduktion. Skadet gå bra för Västsverige ska det gå bra för den breda industrin här.

 - Göteborg behöver en agenda för hur vi attraherar fler talangfulla personer. Dels kanman sammanställa praktisk information om hur man bor och lever i Göteborg. Men det kan också handla om att följa upp gällande regelverk för utomeuropeiska doktorander ochforskare. Vill vi ha en internationell rekrytering till Västsverige så behöver vi ocksåsäkerställa att Internationella skolan har en hög klass.

 - Vi är inne i en flyktingkris, men den breda och nödvändiga politiska diskussionen kring vad som ska komma sedan har ännu inte börjat. Migrationsverket kan inte hitta bostäder till de som söker asyl. Men när en asylsökande fått uppehållstillstånd, var ska personen bo någonstans då? Du kan utvidga samma resonemang till socialtjänst, skola och jobb. Där måste vi göra något.

Hur kan du och ditt parti möjliggöra att fler bostäder byggs?

 - Mitt parti har fört fram förslag som handlar om att göra det enklare att få bygglov, minska överklagandemöjligheterna, ta bort länsstyrelsen som överklagandeinstans, men också möjliggöra fler beslut i en byggnadsnämnd och inte dra det hela vägen till en fullmäktigeförsamling. Vi har tidigare tryckt på vikten att göra lättnader i byggreglerna.

 - Ett annat förslag är att den som vill bygga kan komma med en egen byggplan tillstadsbyggnadskontoret. Om man vill bygga idag anmäler man ett intresse och får vänta på att planarkitekten har tid. Sedan betalas arkitekten för att rita fram det. Men du skulle också kunna köpa tjänsten och göra en egen plan. Det kan vara en flaskhals att inte ha tillräckligt med kommunala tjänstemän för att hantera allt bostadsbyggande.

Läs mer: "Regelbördan vid bostadsbyggande finns där av en anledning" » 

Hur får man myndigheter att stanna i Västsverige?

 - Det statliga är en viktig del i mixen av olika arbetsplatser, men jag tycker inte att man börha någon form av rättvise- eller utlokaliseringsresonemang. Vi från västra Sverige ska snarare argumentera för varför vi är den bästa delen av landet att lokalisera just en viss typ av verksamhet till. Det som kan nå framgång är det som bygger på samhällsnyttan.

Vilka är de viktigaste frågorna för västsvensk industri?

 - Många faktorer påverkar industriföretagens konkurrenskraft - skattesituationen, utbildning, transport. Men jag skulle säga att kompetensförsörjning är den största frågan. Det vore intressant att göra en större slags lärlingssatsning i Västsverige. Vi kan se att det finns väldigt positiva erfarenheter från länder som Tyskland och Österrike, där lärling är vägen in i många viktiga yrken i samhället.

 - I transportfrågan gäller det att fortsätta satsa tungt på järnvägsunderhåll och att se till attman tillåter längre och tyngre lastbilsekipage - en viktig fråga både ekonomiskt ochmiljömässigt.

Vad gör du för att möta det västsvenska näringslivet?

 - Jag lägger ner mycket tid i Göteborg på att göra olika besök hos företag, organisationer och skolor bland annat. Det är en del av mitt uppdrag och handlar om att lära sig nya saker, att bättre förstå och fånga upp vad som är viktigt.

Vad är bilden av Västsverige i riksdagen?

 - Jag tror att folk ser och förstår det industriella centret och det logistiknav vi har i Västsverige. Däremot försöker jag beskriva just hur viktig Göteborgs hamn är. På papperet har vi många hamnar i Sverige men det finns bara en som räknas och det är Göteborgs.

 - Vi som företrädare för Västsverige kan bli bättre på att lyfta fram det spännande somhänder i Göteborg. Det är otroligt mycket nydanande saker som sker. Ett exempel ärJohanneberg Science Park där det finns verksamhet kring samhällsbyggnadsfrågor. De har potential att ha en stor nationell betydelse i det de gör och att knyta ihop forskning, näringsliv och offentliga aktörer.