”Det behövs en attitydförändring för att kunna välkomna kvinnor inom industrin”

Sist ut i Handelskammarens intervjuserie Västsvenskar i riksdagen är Socialdemokraten Monica Green från Skaraborg. Hon avslöjar att en ny jämställdhetsmyndighet kan vara på gång och ser en självklar placering för den i Västsverige.

Hej Monica Green. Vad är dina västsvenska hjärtefrågor?

 - Det är kommunikationerna - Västra stambanan, E20 och snabba vägar till Göteborgs hamn, men också bredband, alltså fiber, till hela Västsverige. Det skulle öka attraktionskraften och locka kompetens till vårt näringsliv.

Utveckla vilka satsningar på järnvägen du hoppas på?

 - Både ytterligare ett spår och ökat underhåll på Västra Stambanan så att den blir mer trafiksäker och klarar av fler personer och mer gods. Elektrifieringen av Kinnekullebanan är också en viktig satsning för Skaraborg, där jag kommer ifrån, men även för resten av Västsverige.

Vad ser du som den viktigaste frågan när det gäller västsvensk industri?

 - Kompetensförsörjning är en nyckelfråga. Många säger att de har lediga jobb men de får inte tag på rätt personer. Då måste vi dels se till att de personerna finns, genom att utbilda, validera och ha snabbspår, men också göra det lättare att matcha dem till lediga jobb.

 - Ett sätt att se till att västsvensk industri växer är att satsa på jämställdhet. Det behövs en attitydförändring för att välkomna kvinnorna och få dem att platsa inom industrin. Det finns exempel där man skyller på att man inte har omklädningsrum, men egentligen är det nog en tröskel som en del arbetsgivare har svårt att ta sig över. Kvinnorna är en otroligt bra kompetens att ta tillvara inom industrin. Det har inte gjorts tillräckligt där.

Vilka utbildningssatsningar vill du lyfta fram för att säkerställa kompetensförsörjningen?

 - Dels förbättra vuxenutbildningen och yrkeshögskolan, sedan är samarbete mellan det regionala näringslivet och högskolorna viktigt. Det behöver vara en växelverkan där - efterfrågar näringslivet en viss utbildning behöver de också erbjuda praktikplatser. De som flytt hit är också en del i lösningen – det finns en mängd duktiga människor som bär på en otrolig kompetens. Vi måste se till att de hamnar på rätt plats.

Läs mer: "Det är bara en hamn som räknas och det är Göteborgs" »

Vad gör ditt parti för att minska regelbördan kring byggandet av nya bostäder?

 - Vi har bjudit in de andra partierna tillsammans med byggindustrin för att hitta samverkan för att förenkla regelverket och korta tiderna från idé till färdig bostad. Det är det ena. Men man måste även förbättra byggkapaciteten, se till så att det finns pengar att bygga för och en finansiering för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Hur får vi regeringen att placera och bevara myndigheter i Västsverige?

 - Genom att riksdagsledamöter i Västsverige jobbar tillsammans med näringslivet, akademin och de myndigheter som redan finns. Så fort vi träffar på människor i regeringskorridorerna så ska man trycka på hur viktigt det är för Västsverige både att ha kvar myndigheter och få nya myndigheter.

 - Med största sannolikhet så kommer det att bildas en jämställdhetsmyndighet. Frågan är ute på remiss och går det fort blir det beslut om det redan i vår. Om den bildas så tycker jag att vi ska jobba för att den ska finnas i Västsverige, mer specifikt i Göteborg. Där har det länge funnits tvärvetenskapliga kvinnostudier och man har byggt upp en stark kompetens i jämställdhetsfrågor.

Hur uppfattar du att bilden av Västsverige är bland beslutsfattarna?

 - Bilden av Västsverige är att vi är ett starkt industrikluster, att vi har mycket tillverkningsindustri, livsmedelsindustri och att vi har en stark turistnäring. Men jag tror att vi har mer att göra. Jag märker att representanter från andra regioner finns i korridorerna betydligt oftare än representanter från Västsverige.

Hur arbetar du för att möta västsvenskt näringsliv?

 - Jag åker ut på arbetsplatsbesök och träffar industriföreträdare och näringslivsföreträdare i min valkrets. När statsråd kommer ut i landet försöker jag få dem att besöka Västsverige och Skaraborg.