Västsvensk konjunkturindikator - okt 2017

Den Västsvenska konjunkturen fortsatt på högvarv

De västsvenska företagen fortsätter att möta framtiden med optimism. Låga nivåer av varsel och konkurser i kombination med en hög konsumtion leder till att Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator ligger kvar på en hög nivå.

- Samtliga indikatorer går uppåt och konjunkturen fortsätter att vara god i Västsverige säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser befinner sig på mycket låga nivåer samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka.

- Västsverige har god tillväxt också jämfört med riket och sysselsättningen är rekordhög. Vi har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna och ligger långt under snittet i riket. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som ökar månad för månad, vilket oroar fortsätter Johan Trouvé.

Inga tecken på nedgång för Bostadsmarknaden
Den prisnedgång vi sett på bostadsmarknaden i Stockholm verkar inte heller ha drabbat regionen på samma sätt.

- Stockholm och Göteborg är i sammanhanget inte riktigt jämförbara, dels på grund av att staden fortsatt ligger efter i byggande men också för att vi i Göteborg inte sett samma enorma prisökningar som vi sett i Stockholm. Däremot kan vi förmodligen vänta oss att bostadspriserna nu sätter sig.

Många gasellföretag med god tillväxt
Handelskammarens företagspanel tror fortsatt på en positiv konjunkturutveckling, både på kort och längre sikt. Men de fortsatt låga volymerna i Containerterminalen oroar.

- De fortsatt rekordlåga volymerna i containerhamnen indikerar att kunderna börjar förlora förtroendet. Samtidigt är det viktigt att nämna att vi i de andra hamnarna ser rekordvolymer, som stärker konjunkturen betonar han.

- Att de västsvenska företagen ser ljust på framtiden trots risker både i omvärlden och på hemmaplan, indikerar att näringslivet är väl rustat för framtiden. Vår region är idag bland de främsta i världen när det kommer till nya lösningar för mobilitet och digitalisering av transportsektorn. Våra inkubatorer är bland de bästa i Sverige och tillväxten av gasellföretag är rekordhög avslutar Johan Trouvé.

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap