Info: Coronaviruset

Efter utbrottet i Kina har coronaviruset tagit sig ut i världen. Som företag är det viktigt att du håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen.

Flera myndigheter och organisationer uppdaterar kontinuerligt sina webbplatser med den senaste informationen om coronaviruset. Hit kan du vända dig för bland annat riskbedömning och reserekommendationer.

Vi rekommenderar också företag att se över sitt beredskapsläge. Detta gäller framförallt importerande och exporterande företag, som behöver ha en plan för hur de kan agera vid en oförutsedd händelse, till exempel om transporter till eller från en specifik marknad blir kraftigt begränsad. Se också till att säkra upp dina avtal med en klausul som skyddar mot oväntade händelser.

Flera företag har vidtagit åtgärder

På Västsvenska Handelskammaren följer vi utvecklingen av coronaviruset via kontakter med ansvariga myndigheter, medlemsföretag och i media. Under februari har vi genomfört en undersökning bland våra medlemsföretag med handel i Kina om hur de påverkas av coronaviruset.

Av de 42 företag som besvarade enkäten uppger drygt hälften att de vidtagit åtgärder eller ändrat sina planer på grund av coronaviruset. Flertalet företag beskriver hur produktion och leveranser uteblivit och hur utvecklingsprojekt tvingats skjutas på framtiden. Reserestriktioner och beredskapsplaner har utformats på flera håll och ett antal företag utreder aktivt alternativa partners och produktionsställen.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg