Västsvensk konjunkturindikator - januari

Bra fart i Västsvensk ekonomi - men höjda varsel dämpar konjunkturen

De västsvenska företagen ser fortsatt ljust på konjunkturutvecklingen. Höjda varseltal och en olöst hamnkonflikt får dock Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att tillfälligt vända nedåt.

- De höga varseltalen till trots så är arbetsmarknaden fortsatt stark. Överallt i Västsverige, i bransch efter bransch skriker företagen efter kompetenta medarbetare och konsumtionen hos de västsvenska hushållen ligger kvar på en hög nivå. Det visar att vi är inne i en mycket stark konjunktur, fortsätter Johan Trouvé, som dock oroas över den ständigt återkommande konflikten i hamnen.

- Vi är en exportberoende region. Om hamnkonflikten inte får en långsiktig lösning så kommer det innebära fördyringar för företagen och försämrad konkurrenskraft, vilket ytterst hotar jobben, säger Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel är nu något mindre optimistisk om konjunkturutvecklingen på kort sikt än vid föregående mätning, men på lång sikt ser det bättre ut.

- Troligtvis spelar osäkerheten i omvärlden in. Ökad protektionism från USA och en tilltagande populism, med ett stundande Brexit på toppen skruvar troligtvis ned förväntningarna. Samtidigt ser vi en allt mer tilltagande kompetensbrist som skapar osäkerhet inför framtiden. Att de västsvenska företagen trots riskerna ser en positiv utveckling på längre sikt är ett styrkebesked för regionen, avslutar Johan Trouvé.

Så görs Handelskammarens konjunkturindikator
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.