"Ska myndigheter finnas i Stockholm måste de jobba mer effektivt"

Västsvenska Handelskammaren blickar framåt och frågar fem riksdagsledamöter från olika partier om hur de ställer sig i olika frågor. Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet, ser infrastruktursatsningar som nödvändiga för att sätta Västsverige på kartan.

Hej Rickard Nordin. Vilka är dina västsvenska hjärtefrågor 2016?

 - Jag är ju från Göteborg och jobbar med energipolitik. Jag tittar lite extra på den teknikutvecklingen som sker på Chalmers, satsningen på vågkraft i Lysekil och även småskalig vattenkraft. I övrigt handlar det om hur bostadssituationen fungerar - på landsbygden där det kan vara svårt att bygga nytt och i staden där det är svårt att hitta boende, och så arbetsmarknaden såklart, inte minst för unga.

Vad gör ditt parti för att minska regelbördan kring byggandet av bostäder?

 - Vi har tittat på vad vi kan göra runt plan- och bygglagen. Men det är inte bara riksdagsbesluten som spelar roll, mycket ligger hos kommunerna. Det stora problemet i Göteborg är hur man ser på markanvändning i de centrala delarna, för det är framförallt där det är bostadsbrist.

 - Det handlar om hur man väljer att agera. Som det ser ut nu är det stora företag som får förtur. För ett litet företag är det svårt att få mark tilldelad att bygga på. Där krävs det fler byggherrar. Sedan måste man välja hur man ska förtäta. Göteborg är otroligt glest och det skapar i sin tur mycket miljöproblem.

Vad gör man för att få fler myndigheter hit och för att få dem att stanna kvar i Västsverige?

- I vår budget har vi skurit ner lokalkostnaderna för myndigheter. Vill man då vara i Stockholm, där det är dyrare, får man antingen jobba mer effektivt eller utlokalisera sig. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt för skattebetalarnas pengar men också om att starta en arbetsmarknad. Offentliga jobb betalar vi för gemensamt och då är det också rimligt att vi alla får del av dem.

Läs mer: "Bostadsmarknaden saknar två saker: Bostäder och marknad" »

Hur ser bilden av Västsverige ut inom politiken och i Stockholm?

 - Det är lite sorgligt, man skulle ju vilja att Västsverige sågs som ett industrinav med den stora hamnen med all export, Volvo Cars med personvagnar och lastvagnar, med fin teknik och många möjligheter. Men många i Stockholm känner endast till Liseberg och möjligtvis Volvo Cars. Varför är det så att Västsverige ligger efter infrastrukturmässigt? Det är för att man inte har fattat det här. Vi och många andra, Handelskammaren också, har ett folkbildningsuppdrag för att visa vad Västsverige ger.

Vad är viktigast att göra infrastrukturmässigt?

- E20 är ett tydligt exempel. Järnvägen är ett annat, där det viktigaste är att få till höghastighetsbanorna för att också frigöra spårtrafik till godset, och det är också den bästa miljöåtgärden vi kan göra. Vi kan även bli ännu bättre på båtsidan och transportera mer via båt.

Vad är de viktigaste frågorna för västsvensk industripolitik?

- Kompetensförsörjning. Vi måste ha en vanlig generell gymnasieskolgång som levererar kompetens till marknaden, men också högre utbildningar som levererar kvalitet i första hand. Då behövs också bättre arbetslivskoppling. Dessutom är bostadsmarknaden avgörande för att de som går ut skolan ska ha någonstans att bo kvar.

 - Det finns många miljöutmaningar i industrin och där behöver vi i det offentliga titta på innovativa lösningar. Upphandlingsaspekten är ett bra verktyg att använda och inte bara titta på lägsta pris hela tiden. Jag tror att det kommer att gynna de västsvenska företagen.

Vad gör du för att möta näringslivet i Västsverige?

 - Jag försöker träffa så många som möjligt. Det är både representanter från näringsliv och forskning samt enskilda privatpersoner som hör av sig. Eftersom jag jobbar med energifrågor så ligger det närmare, men det är också viktigt att ha en bredd. Ju fler jag kan träffa, desto fler delar av verkligheten får jag mig till livs. Man kan enkelt hitta mina kontaktuppgifter och det finns en poäng med det.